Fabrikant van landbouwmachines Vervaet gaat samenwerking aan met het Franse Pichon

 In Bestuur & Personeel

De Nederlandse landbouwmachinefabrikant Vervaet uit het Zeeuwse Biervliet is een samenwerkingsverband aangegaan met het Franse Pichon, een bedrijf dat tevens landbouwmachines produceert. Het in Bretagne gesitueerde Pichon gaat de zelfrijdende mestinjecteurs van de broers Robin (47) en Edwin Vervaet (50) verkopen aan agrariërs in eigen land.

Het bedrijf Vervaet werd in 1957 gestart door de vader en de oom van de boers en verkoopt heden ten dage zelfrijdende bietenrooiers en mestinjecteurs – al dan niet tweedehands – aan agrariërs in een groot deel van Europa. Ook in Amerika rijden een aantal bietenrooiers van Vervaet. “Maar daar zijn ze nog niet helemaal overtuigd van deze zelfrijdende techniek,” vertelt Robin. Het gaat goed met het bedrijf. Door de samenwerking met Pichon verwachten zij op termijn de helft van de Franse markt op te kunnen pakken. “Dat zijn vijf tot tien machines per jaar,” vertelt Vervaet “Dat lijkt weinig, maar het gaat om machines van 350.000 tot 400.000 euro.”

Pichon
Pichon kwam op een dag eigenlijk per toeval bij Vervaet langs, de Franse machinefabrikant was naar Nederland gekomen voor een andere afspraak, maar een samenwerking voelde logisch. “Pichon is net als ons een familiebedrijf. Ze denken op langere termijn en maken minder overhaaste keuzes. Er is minder opsmuk nodig,” aldus Robin. Net als bij Pichon het geval is, komt de vader die het bedrijf al jaren geleden aan zijn zoons overdeed ook bij Vervaet nog dagelijks even kijken. Vervaet senior droeg in 1993 het stokje over. Robin: “Maar hij is niet meer betrokken bij de zakelijke bedrijfsvoering zoals bij Pichon wel gebeurt.”

Regelgeving
Met deze samenwerking staat het nationaal marktleidende Vervaet internationaal nog sterker. Hun bietenrooiers verkopen ze in Nederland, België, Frankrijk, Engeland en Amerika. Hun mestinjecteurs in Nederland, België, Duitsland, Engeland en nu ook Frankrijk. Aan de rest van de Europese markt verkopen ze zo af en toe een tweedehandsje. De juridische regelgeving waar de landbouwmachines aan moeten voldoen, zit de broers Vervaet soms wel in de weg. Die is, ook binnen Europa, overal anders. Vervaet ziet deze regelgeving graag recht getrokken. “Een aantal jaar geleden leverden we nog zelfrijdende mestinjecteurs aan Denemarken, maar die zijn zwaarder dan een vrachtwagen en dat is het maximum gewicht dat is toegestaan voor de Deense wegen, dit met het oog op overbelasting. Onze export is hierdoor gestopt,” vertelt Robin “Dat terwijl de banden van onze machines vele malen groter zijn dan van diezelfde vrachtwagen. Het gewicht wordt beter verdeeld en er is geen gevaar voor schade aan wegen.”

Toekomst
Robin en Edwin Vervaet hebben respectivelijk drie en twee zoons. “Hoe de overdracht van het bedrijf zal lopen, daar gaan we over een jaar of vijf aan denken,” vertelt Robin “Onze vader had dat destijds goed geregeld met zijn broer. Hij heeft de landbouwtak van het bedrijf gekregen, mijn oom de garage. Dat had ook hun persoonlijke voorkeur. Opsplitsen is in dit geval geen optie, dat zou dom zijn, maar er bestaan ook nog 101 andere constructies.” Vooralsnog focust Vervaet zich op het bewerkstelligen van autonome groei en op het verwerven van een aandeel in de Franse markt.

Recommended Posts