Failliet Oad stelt Rabobank verantwoordelijk voor faillissement

 In Finance

De oud-eigenaar van de failliete reisorganisatie Oad, de familie Ter Haar, stelt Rabobank verantwoordelijk voor het faillissement van het familiebedrijf. De familie legt hiervoor bij de bank een schadeclaim neer van tachtig miljoen euro.

De familie Ter Haar verwijt Rabobank onder andere een onterechte kredietopzegging, een schending van de zorgplicht en onnodig bankroet in 2013. Dit zou hebben bijgedragen aan het faillissement van de reisorganisatie in september, toen huisbankier Rabobank niet meer verder wilde met Oad. De dagvaarding van de familie Ter Haar staat voor morgen op de rol bij de rechtbank in Utrecht.

Faillissement
Door het faillissement verloren bijna 1600 mensen hun baan. Ook blijven het Garantiefonds en zakenrelaties in binnen- en buitenland achter met een strop van zo’n honderd miljoen dollar. Ter Haar heeft een topteam van advocaten samengesteld dat uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de rol die Rabobank heeft gespeeld in het faillissement van Oad. “Er is een oorlogskas tot de Hoge Raad en terug”, meldt  de woordvoerder van de familie Jan Driessen in de Telegraaf. “We willen rechtvaardigheid en eerherstel. Oad had nooit failliet hoeven gaan.” Volgens Driessen tonen cijfers van MKB Nederland aan dat één op de vijf bedrijven in de wurggreep zitten van afdelingen bijzonder beheer. “Bij de Rabo tonen we met harde feiten aan dat die geen idee heeft hoe een reisorganisatie werkt. Het gebrek aan kennis over bijvoorbeeld seizoenskredieten in toerisme is verbijsterend. Pure onkunde.”

Onterecht
Volgens Driessen blijkt uit onderzoek dat het onterecht is dat Rabobank in september afstand deed van de reisorganisatie wat tot het faillissement leidde. Driessen: “De bank heeft bewust aangestuurd op een faillissement om de eigen risico’s uit te sluiten. Er waren drie keer zoveel zekerheden gesteld dan nodig is. Dat heeft veel weg van paranoiagedrag en doorgeschoten risicomijding. De Rabo heeft als enige nul schade opgelopen.” Rabobank stelt echter dat het verliesgevende Oad in het ondergangsjaar voldoende is gewaarschuwd en er meerdere afspraken niet op tijd werden nagekomen. “Dan houdt het voor ons een keer op”, aldus een woordvoerder van de bank.

Rechtszaak
Volgens Driessen is een rechtszaak van dit formaat van een aandeelhouder van een failliet bedrijf tegen zijn bank niet eerder voorgekomen. Hij noemt de recente dreigementen  van de bank aan Ter Haar ‘ongekend’. Driessen: “Ze proberen uit alle macht juridische stappen te voorkomen. Dat zullen we haarfijn in onze uitingen meenemen, ook naar de politiek.” Uit een brief aan de advocaten van Oad blijkt dat Rabobank de familie aansprakelijk stelt voor alle te lijden schade. Hierin noemt de bank de beschuldigingen van Oad ‘onjuist en onvolledig’. Dit wordt door Driessen met klem ontkend. “Oad had geen schulden, geen achterstallige betalingen, had nooit de kredietlimiet overschreden en er was zes miljoen euro in kas. Het reisbedrijf zat met goedkeuring van de bank midden in een reorganisatie. Er was bijvoorbeeld een stijging van internetboekingen.” In de dagvaarding van de familie Ter Haar staat dat Rabobank in de wettelijke zorgplicht in alle opzichten heeft gefaald. Ook zou de bank het in de winter noodzakelijke krediet hebben opgezegd zonder dat er sprake was van de vereiste redelijkheid en billijkheid.”

Rabobank
Volgens de woordvoerder van Rabobank zal de dagvaarding worden afgewacht waarna op gepaste wijze gereageerd zal worden naar de rechter. “We hebben alle vertrouwen in een voor ons goede afloop van deze rechtszaak, omdat we naar eer en geweten hebben gehandeld”, aldus de woordvoerder.

Recommended Posts