Familie Fundament Award wil MKB familiebedrijf eren

 In Dossier: Familie Fundament Award, Innovatie

Utrecht – Er is te weinig aandacht voor de kleinere familiebedrijven. Dit is onterecht, want juist deze bedrijven vormen samen een belangrijke motor van de Nederlandse economie.

Kleinere familiebedrijven krijgen niet alleen te weinig aandacht, maar nemen bovendien vaak een bijzondere positie in hun regio in. Dat constateert het Nederlands Centrum voor het Familiebedrijf (NCFB). Met de jaarlijkse Familie Fundament Award wil de vereniging juist deze kleine en middelgrote familiebedrijven in het zonnetje zetten.

Grote familiebedrijven als Blokker en Heineken genieten grote bekendheid, maar van de grote groep kleine en middelgrote familiebedrijven weten maar weinig mensen van het bestaan af. Juist hierop richt de Familie Fundamental Award zich. ‘Je moet hierbij denken aan de slager op de hoek, waar de familie nog achter de toonbank staat, maar ook aan het bouwbedrijf met 250 medewerkers dat geleid wordt door vader en zoon’, zegt Ilse Matser van het NCFB. ‘Het zit niet in de aard van deze bedrijven om zich op de borst te kloppen, maar iets meer profilering kan zeker geen kwaad.’ Volgens Matser zijn het juist de familiebedrijven die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de verschraling van het winkelaanbod niet verder doorzet. ‘We zien steeds meer ketens in het straatbeeld, terwijl juist individuele winkels een straat uniek maken.’

Te bescheiden  
Familiebedrijven zijn te bescheiden over hun bijzondere DNA. Dat is een van de eerste uitkomsten van een promotieonderzoek van Albertha Wielsma naar de profilering van familiebedrijven. Matser: ‘Zij gebruiken hun bijzondere structuur wel om medewerkers te werven, maar niet om klanten te trekken. Terwijl op de algemene teksten op de website weinig wordt gerept over het feit dat de bezoeker het online portal van familiebedrijf bezoekt, komt dit in vacatureteksten wel veelvuldig terug.’

Groeimotor
De Familie Fundamental Award richt zich nadrukkelijk op de regionale parels onder de familiebedrijven. ‘Uit recent onderzoek van onderzoeksbureau EIM blijkt dat bijna de helft van de groei in werkgelegenheid uit het kleinbedrijf afkomstig is’, zegt Matser. ‘Dat zijn vaak bedrijven uit de regio. Wij organiseren de wedstrijd daarom op regionaal niveau. Uit iedere regio worden twee bedrijven genomineerd. Zij strijden met de bedrijven uit de andere delen van het land om de award.’

Over de Familie Fundament Award
De Familie Fundament Award is een prijs die wordt uitgereikt aan het meest veelbelovende familiebedrijf in Nederland. Deze wedstrijd wordt voor de derde keer gehouden. Een vierkoppige jury beoordeelt de deelnemende bedrijven op onder andere de wijze waarop het bedrijf de familie betrekt, toekomstvisie, financiële prestaties, hun mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) de tevredenheid van klanten en personeel, en de manier waarop het bedrijf bestuurd wordt. Uit elke regio worden twee bedrijven genomineerd voor de landelijke finale op 20 maart 2014.  Inschrijven kan tot 18 oktober op: https://www.ncfb.nl/index.php/verkiezing/inschrijven

Winnaars in 2012 waren Weemen Drukwerk & Communicatie, Agterberg bedrijven BV en Akkermans Leisure & Golf.

Recommended Posts
Roberto Floren