Familie twijfelt steeds vaker over opvolger

Deventer – Kinderen zijn niet meer vanzelfsprekend de ideale opvolger binnen een familiebedrijf. Er is een trend zichtbaar die er op wijst dat kinderen niet meer automatisch hun ouders opvolgen.

Je eigen kind als opvolger binnen het familiebedrijf, hoe mooi is dat? Hartstikke mooi natuurlijk, alleen gebeurt het steeds minder. Waar ouders vroeger al voorzichtig twijfelden over de capaciteiten van hun kinderen, wordt deze twijfel nu ook echt uitgesproken. In België signaleert Jozef Lievens, gedelegeerd bestuurder van het Instituut voor het Familiebedrijf, een trend die wijst op steeds minder overnames door een zoon of dochter. De trend die de bestuurder, gespecialiseerd in de problematiek van het familiebedrijf, ziet is gezien de culturele overeenkomsten tussen ons land en onze zuiderburen een indicator voor een beweging die mogelijk ook in Nederland gaande is.

Hulp van buitenaf
Mocht de familie twijfelen over de geschiktheid van de opvolger, dan is het heel goed mogelijk om een opvolgingsexpert van buiten de familie in te schakelen. Deze persoon bepaalt de geschiktheid van de opvolger door onder meer te letten op de sterktes en de zwaktes van de mogelijke opvolger. Verder kijkt dit niet-familielid volgens Lievens naar het strategisch denken, de ondernemerszin, de omgang met andere medewerkers en  de resultaatgerichte bedrijfsvoering van de mogelijke opvolger. Bovendien moet de opvolger achter de familiewaarden staan en hij moet deze ook naar de buitenwereld goed kunnen communiceren en verdedigen.

Een stapje terug
Waar de overdrager van het familiebedrijf vroeger vrijwel direct zijn functie neerlegde, wordt er tegenwoordig gekeken naar de mogelijkheid om een andere functie te bekleden. Veel oud-bestuurders nemen bijvoorbeeld zitting in de Raad van Commissarissen of in de Raad van Advies. Zo blijven zij met hun ervaring betrokken bij het bedrijf en kunnen zij waar mogelijk nog een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de opvolger en het familiebedrijf.

Frisse wind
Het overdragen van de macht binnen een familiebedrijf is natuurlijk niet niks. De oud-bestuurder heeft jarenlang grote invloed gehad in het bedrijf en geeft het stokje nu over aan een jong, vaak nog onervaren, familielid. Voor een familiebedrijf is het veel gevallen positief dat er iemand anders de dienst uit gaat maken. Volgens Lievens geeft de frisse blik van de opvolger een boost aan de organisatie. En misschien is die frisse wind juist wel nodig om te innoveren in het bedrijf.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief