Familiebedrijf, bent u ‘crisisproof’?

De geschiedenis leert dat elke periode van hoogconjunctuur gevolgd wordt door een periode van laagconjunctuur. Dat was zo in de jaren 30 en 80 en zal nu niet anders zijn. Momenteel is de economie booming en is het bijna niet meer voor te stellen dat de vorige crisis ruim een decennium geleden de markten en beurzen op haar grondvesten deed schudden. Toch zijn er al (kleine) signalen dat de volgende crisis zich over niet al te lange tijd aandient. Advocaat Reinier Pijls van Poelmann van den Broek Advocaten legt uit.

Een van de aanwijzingen die een naderende crisis voorspellen, is het feit dat men, vanwege de lage rente, steeds meer riskante leningen verstrekt. Ook rijzen de huizenprijzen de pan uit. Daarnaast worden er minder inkooporders verstrekt, stijgt de werkeloosheid voor het eerst in tijden weer en vertoont de Duitse economie tekenen van een naderende recessie.

Met het spreekwoord ‘Als Duitsland niest, wordt Nederland verkouden’ in het achterhoofd, is het dus nog slechts een kwestie van tijd voordat ook in Nederland de gevolgen merkbaar zullen zijn.

Daarom is het verstandig om nu – in deze nu nog goede economische tijden – na te gaan of u klaar bent voor de volgende crisis. In dit artikel behandelen we enkele zaken die in ieder geval van groot belang zijn om op orde te hebben op het moment dat de volgende crisis zich aandient.

Heb uw cashflow op orde

Het niet kunnen voldoen aan lopende verplichtingen wordt vrijwel altijd veroorzaakt door een cashflowprobleem. Dat houdt in dat de in- en uitstroom van kapitaal niet op orde zijn.

Een cashflow-probleem kan grote gevolgen hebben, zoals een faillissement of opzegging van krediet, maar is gelukkig vaak relatief eenvoudig te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de volgende maatregelen:

  • Voer een efficiënt debiteurenbeleid;
  • Voer een efficiënt crediteurenbeleid;
  • Werk met activafinanciering zoals factoring of leasing;
  • Houd een kleinere voorraad aan;
  • Beperk de voorfinanciering van onderhanden werk.

De hierboven genoemde tips staan uitgewerkt in het artikel ‘Tips om cashflow te verbeteren’.

Heb uw zekerheden op orde

Indien u gelden heeft uitgeleend, wilt u er zeker van zijn dat u deze gelden terugkrijgt. Ook wanneer de geldnemer uiteindelijk failliet gaat.

Zekerheden zorgen ervoor dat u in dat geval niet naar uw centen hoeft te fluiten. Van belang is in ieder geval dan wel dat de waarden van de zekerheden de uitstaande gelden in voldoende mate dekken.

Aan de volgende zekerheden kunt u denken:

  • Pandrecht;
  • Hypotheekrecht;
  • Borgtocht;
  • Hoofdelijkheid;
  • Garantie.

In het artikel ‘Wat zijn zekerheden en wat kunt u ermee?’ staan bovenstaande zekerheden verder uitgewerkt.

Als u zelf geld heeft geleend, loont het om te onderzoeken of u niet te veel zekerheden heeft verstrekt aan uw financier. Indien dat het geval is, dan zijn er wellicht mogelijkheden om een gedeelte van de zekerheden weer in te leveren. In dat geval heeft u de ruimte om in financieel slechtere tijden op uw beurt weer extra zekerheden te verstrekken aan een financier, indien dat noodzakelijk is.

Het is sowieso belangrijk om in gesprek te blijven met uw financier. Daarmee wekt u vertrouwen op bij uw financier. Op die manier voorkomt u ook dat hij of zij in mindere economische tijden de verstrekte gelden direct opeist als u onverhoopt één betalingstermijn mist. Uw financier staat er in de regel ook niet om te springen om zijn zekerheden te moeten executeren. Blijf dus in gesprek!

Heb uw administratie op orde en deponeer tijdig uw jaarrekeningen

Met een goed bijgehouden administratie heeft u snel de beschikking over de juiste cijfers en resultaten van uw onderneming. Hiermee heeft u snel inzicht in uw kosten, uw omzet en uw winst. Aan de hand daarvan kunt u inspelen op recente ontwikkelingen en uw activiteiten eventueel bijstellen.

Daarnaast bent u als ondernemer wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden en te bewaren. Deze administratie dient afgestemd te zijn op de aard en omvang van uw bedrijf. Indien u zich daar niet aan houdt, loopt u grote risico’s om persoonlijk aangesproken te worden door een curator of schuldeisers. Hetzelfde is het geval wanneer u de jaarrekeningen van de rechtspersoon waarvan u bestuurder bent, niet tijdig deponeert.

In het artikel ‘Het risico van bestuurdersaansprakelijkheid’ staan de risico’s voor bestuurders verder uitgeschreven. In dit stuk komen ook andere vormen van bestuurdersaansprakelijkheid aan bod, inclusief tips waar u op moet letten om dit te voorkomen.

Conclusie

Een volgende crisis lijkt ver weg, maar is het naar alle waarschijnlijkheid niet. De eerste voortekenen zijn al zichtbaar. Het is daarom raadzaam om – nu er nog sprake is van hoogconjunctuur – goed voorbereid te zijn en de huidige positie van uw onderneming – en uw positie als bestuurder – te laten doorlichten. Dat kan heel eenvoudig en relatief goedkoop door een quick-scan te laten maken. Door deze quick-scan kunt u snel schakelen en handelen om te voorkomen dat uw onderneming en u in privé (onnodig) geraakt worden door slechtere tijden. Voorkomen is immers beter – en goedkoper – dan genezen.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief