Familiebedrijf Linthorst in MKB Innovatie top 100

 In Geen categorie, Innovatie

Er staan twee familiebedrijven in de MKB Innovatie Top 100. Het hoogst genoteerde familiebedrijf is Linthorst Installatietechniek uit Apeldoorn. Dit bedrijf staat onder andere in de innovatietop 100 vanwege hun dampverwerkingsinstallatie, dat 99,5 procent van verontreinigende gassen vermindert.

Begin oktober presenteerde de Kamer van Koophandel de jaarlijkse lijst met meest innoverende midden- en kleinbedrijven, waaronder veel familiebedrijven. Op plek 46 is familiebedrijf Linthorst terug te vinden met hun Vaitec, een verdampingstechniek waarbij schadelijke gassen worden verminderd. Dit bedrijf wordt gezien als een van de grotere totaalinstallateurs in Nederland.

Vaitec
Wanneer schepen na het laden en lossen de haven weer verlaten, moeten ze eerst hun restdampen kwijt. Vaak worden deze dampen in dichtbevolkte gebieden gedumpt, wat leidt tot milieuvervuiling en het is daarbij ook gevaarlijk voor de volksgezondheid. Om daar iets aan te doen, heeft het familiebedrijf een dampverwerkingsinstallatie ontwikkeld in samenwerking met andere bedrijven.

Over het innovatieproduct zegt Mirjam Linthorst-van Heusden het volgende: “Deze innovatie biedt een oplossing voor een groot actueel probleem van milieuvervuiling in havens.” Daarnaast is er wereldwijd nog geen geschikte techniek ontwikkeld om de schadelijke gassen te verminderen. In 2014 en 2015 zijn er verschillende testen in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen gedaan. Hierdoor zijn de tanks van de schepen met Vaitec ‘ontgast’. De schadelijke stoffen die normaal vrijkomen, zijn afgenomen met maar liefst 99,5 procent.

Het product Vaitec is tot stand gekomen door samenwerking tussen verschillende partijen. “De vraagstelling was afkomstig van een bureau voor bevrachting van tankschepen”, aldus Linthorsten-van Heusden. Er was vraag naar het onderzoeken van een oplossing voor het ontgassen van ladingruimten van olietankers. “Linthorst heeft deze vraagstelling onderzocht en ook bij de hogeschool Wittenborg in Apeldoorn neergelegd tijdens een studenten meeting.” Samen met andere betrokken bedrijven is Linthorst gaan investeren in prototype en is het balletje gaan rollen.

Innovatie
Doordat het bedrijf een van de grotere totaalinstallateurs van Nederland is, hecht het waarde aan innovatie. “Met innovatie kunnen we het verschil maken”, aldus Linthorst-van Heusden. Ook wanneer een bedrijf een groot aandeel op de markt heeft, is het van groot belang om te blijven innoveren zodat men niet achterblijft op de huidige markt. “Wij innoveren door specifieke kennis van het vak installatietechniek te combineren met ambitie en ondernemerschap, waardoor we een aanzienlijke bijdrage willen leveren aan de transitie naar een circulaire economie.”

Volgens Linthorst-van Heusden is het belangrijk om innovatie in Nederland te stimuleren. “Daardoor wordt er meer draagvlak in Nederland gecreëerd en komt er meer aandacht voor innovatie.” Ze is van mening dat innovatie in alle sectoren belangrijk is voor de Nederlandse economie en dat het bedrijfsleven en overheid meer moeten stilstaan bij innovatie. De langetermijnvisie gaat niet alleen om omzetten en jaarcijfers, maar ook om de volgende generatie: “We zijn met innoveren bezig met het optimaliseren van de leefomgeving van onze kinderen.”

Recommended Posts
Fraanje