Familiebedrijf moet identiteit aandeelhouders bekendmaken

 In Finance

Voor familiebedrijven wordt het verplicht om hun grootaandeelhouder in te schrijven in een openbaar register. De maatregel is het gevolg van de nieuwe Europese richtlijn tegen witwassen.

Momenteel volstaat een vermelding van een stichting administratiekantoor in het handelsregister nog, maar in de toekomst moeten zij alle natuurlijke personen met een belang van meer dan 25% aan aandelen registreren. Bij de verplichte opgave moet de aandeelhouder het procentuele belang opgeven evenals vermelding van naam, leeftijd, geboortedatum en nationaliteit.

Privacy
Familiebedrijven zijn niet blij met de regel die hun privacy aantast. In het Financieel Dagblad stelt Tjebbe Nabuurs, voorzitter van FBNed en directeur van een transportbedrijf, dat de maatregel een aantasting is van de persoonlijke levenssfeer. Buitenstaanders zouden met deze informatie en informatie uit de gedeponeerde jaarrekening vervolgens kunnen nagaan wat de waarde van een individuele aandeelhouder of certificaathouder is.

Belastingontduiking
De regel is ingesteld om belastingontduiking via brievenbusfirma’s aan te pakken. Met het registreren van aandeelhouders moet het makkelijker worden om de werkelijke aandeelhouders achter juridische constructies te achterhalen. Aandeelhouders met verschillende vennootschappen worden zo zichtbaar voor de belastingdienst. De databank met de gegevens is beschikbaar voor opsporingsdiensten en banken en notarissen die gegevens moeten verifiëren. In principe zou het publiek ook inzicht kunnen krijgen, mits zij een legitiem belang hebben in relatie tot delicten als witwassen, financiering van terrorisme of fraude.

Interpretatie

Volgens Gerard Blokland, fiscalist bij Loyens & Loeff, bestaat het gevaar dat lidstaten de term legitiem belang verschillend gaan interpreteren. Volgens Blokland zouden bedrijven die niet gebonden willen zijn aan de Nederlandse uitleg kunnen kiezen voor een andere buitenlandse vorm. Om de definitiekwestie van legitiem belang uit de wereld te helpen zou het Hof van Justitie hier een uitspraak over moeten doen.

Uitzondering
Wel is er een uitzondering voor de registratie in de databank. In bijzondere gevallen kunnen de lidstaten ervoor kiezen om de gegevens af te schermen. Het afschermen van de gegevens is mogelijk wanneer de aandeelhouders het risico lopen van oplichting, kidnapping, chantage, geweld of intimidatie. Volgens Blokland is dit geen makkelijke uitweg. “De betrokkene moet een reëel veiligheidsrisico aantonen. De bewijslast ligt bij hem,” aldus Blokland.

Sancties
Het is nog niet bekend welke sancties volgen wanneer grootaandeelhouders de meldingsplicht verzaken. Waarschijnlijk wordt het niet vermelden gezien als een economisch delict, waar een geldboete of gevangenisstraf op staat.

Recommended Posts