Familiebedrijf ontwikkelt nieuw energiesysteem

 In Innovatie

Het familiebedrijf Solar Solutions Worldwide heeft een nieuw energiesysteem ontwikkelt. De vinding kan de gasrekening van huishoudens terugbrengen tot nul euro.

Het nieuwe energiesysteem van familiebedrijf Solar Solutions Worldwide, de Solar Freezer, is een duurzame oplossing die de gasrekening van huishoudens reduceert tot een nihil bedrag door warmte te winnen uit water. Na een proefperiode van ruim anderhalve maand, was het energiesysteem afgelopen vrijdag voor het eerst  in actie te zien in een eengezinswoning te Lichtenvoorde.

Hoe werkt het?
Het systeem van de Solar Freezer bestaat uit een combinatie van zonnecollectoren, een waterpomp en een rubberen ‘bufferzak’. De bufferzak, die in de kruipruimte van de woning geïnstalleerd wordt, wordt gevuld met tapwater dat wordt verwarmd door de zonnecollectoren. De warmtepomp, die aan de bufferzak is gekoppeld, onttrekt alle warmte uit het water dat hiermee afkoelt tot -1 graad en tot schaafijs wordt omgezet. De hoeveelheid energie die tijdens dit proces vrijkomt, wordt gebruikt voor de centrale verwarming en de warmtevoorziening van de woning. Alle restwarmte wordt opgeslagen in een boiler waardoor het op een ander moment gebruikt kan worden. Met de energie van de zonnecollectoren wordt het schaafijs in de bufferzak weer ontdooid waarmee het proces zich kan blijven herhalen.

Voordelen
Dit nieuwe energiesysteem reduceert de gasrekening tot een minimum aangezien het de gehele woning kosteloos verwarmt. Van deze rekening zou slechts een bedrag overblijven voor al het gas dat men verbruikt tijdens het koken. Gemiddeld gezien is dit slechts drie procent van het totale gasverbruik. Wie elektrisch kookt heeft met de Solar Freezer een gasrekening van nul euro.

Solar Solutions Worldwide
Het familiebedrijf Solar Solutions Worldwide wordt geleid door twee broers, Roderick en Floris Wolters, die samen de Solar Freezer ontwikkelde. Zij maakten hiermee gebruik van de Tijdelijke Ondernemers Plaats regeling van Kennispark Twente.

 

Recommended Posts