Familiebedrijf zoekt financiering steeds vaker bij particulier

 In Finance

In toenemende mate trekken familiebedrijven risicokapitaal aan bij vermogende particulieren om hun groeiplannen te kunnen realiseren. Hiermee hebben familiebedrijven een alternatief gevonden op bankfinanciering.

Uit wereldwijd onderzoek van KPMG blijkt dat meer dan de helft van de  familiebedrijven groei realiseert met kapitaal van vermogende vrienden en relaties. Bankfinanciering blijkt voor veel familiebedrijven nog erg lastig door de nasleep van de wereldwijde crisis. Daarnaast verliezen ondernemers voor een groot deel hun onafhankelijkheid bij financiering door private equity partijen. Financiering via vermogende particulieren is daarom voor veel ondernemers  een stuk aantrekkelijker.  Deze particulieren zijn vaak goede vrienden en relaties van de eigenaar van het familiebedrijf. 90 procent is zeer tevreden met dit alternatief voor bankfinanciering. Toch beschouwen veel bedrijven deze particuliere financiering als een aanzienlijke uitdaging gezien de beperkte beschikbaarheid en het vinden van de juiste partner.

Behoud van zeggenschap
Op dit moment heeft 60 procent van de onderzochte familiebedrijven behoefte aan externe financiering voor het bekostigen van groeiplannen. Voor familiebedrijven geldt over het algemeen dat zij er meer op gebrand zijn om de zeggenschap over het bedrijf te behouden dan andere bedrijven. Ondernemers van familiebedrijven beschouwen deze zeggenschap als essentieel voor hun succes. Deze voorwaarde zorgt er echter wel voor dat de financieringsmogelijkheden flink slinken. Financiering via private equity partijen of strategische partners beperkt namelijk altijd de zeggenschap van de ondernemer. Deze investeerders eisen in veel gevallen een meerderheidsbelang en zeggenschap. “Dat betekent dat de vermogende particuliere investeerder steeds vaker in beeld komt als partner om een rol te spelen in het overbruggen van de financieringskloof”, aldus Ernst Groenteman, partner bij de Familiebedrijvenpraktijk van KPMG.

Investeringsbereidheid van particulieren
Bijna de helft van de vermogende particulieren heeft al eens eerder geïnvesteerd in een familiebedrijf. 90 procent van deze groep heeft dit positief ervaren in vergelijking met andere investeringen. Particulieren zijn binnen hun investeringen vooral geïnteresseerd in een gematigd risico en een gematigd rendement. Ze richten zich vooral op waardestijging van hun geïnvesteerde kapitaal. Al deze aspecten kenmerken een investering in een familiebedrijf. “Duidelijk is dan ook dat familiebedrijven en vermogende particulieren veel meer voor elkaar kunnen betekenen en dat het van groot belang is beide partijen dichter bij elkaar te brengen”, aldus Groenteman.

 

Recommended Posts