Familiebedrijven en het zakelijk belang van gendergelijkheid

Executive search- en adviesbureau Holtrop Ravesloot (met partner Jan Beerling rechts op de foto)  en dr. Iris Dorreboom (links op de foto) van Women & Negotiating zetten uiteen waarom familiebedrijven op gendergelijkheid in moeten zetten.

Het belangrijkste zakelijke argument voor gendergelijkheid is dat het bedrijven voordelen biedt, in omzet en innovatiekracht. Op grond van een wereldwijd onderzoek, uitgevoerd door de International Labour Organization (ILO), onder 13.000 bedrijven, bleek dat daar waar de gendergelijkheid het beste was geregeld, er tussen de 12 en 30% meer winst werd gemaakt.

Het beste talent dat op zoek is naar carrièrekansen, vat gender equality op als een lakmoesproef. Talent gaat ervanuit dat gendergelijkheid een bewijs is van de vitaliteit van een potentiële werkgever.

De pluspunten van familiebedrijven voor gendergelijkheid

Gendergelijkheidsprojecten worden vaak ervaren als het ‘zoveelste verandertraject’. Maar familiebedrijven hebben binnen dit soort projecten enkele voor de hand liggende, maar veel te weinig gebruikte, voordelen.

1. Wat de familie besluit, komt op de agenda

Een potentieel voordeel dat uitzonderlijk aanwezig is binnen de cultuur van familiebedrijven is dat wanneer de familie iets besluit, de familie gewoonlijk ook een manier vindt om dit te realiseren. Dit impliceert dat wanneer het management tot de conclusie komt dat ze gendergelijkheid moeten realiseren, het ook als een geloofwaardig project overkomt op de rest van de organisatie. Is die horde eenmaal genomen, dan is het nog ‘slechts’ een kwestie van strategische executie, implementatie en evaluatie.

2. Succesvolle veranderingen zijn verweven met de traditie van de organisatie

Sinds de jaren 50 staat het vast dat de organisatiecultuur één van de belangrijkste stimulansen voor prestaties is. Familiebedrijven dragen in hun traditie het voorzichtig omgaan met deze succesfactoren met zich mee. Echter: de nieuwe generaties kunnen ervoor zorgen dat er wél afdoende verandering plaatsvindt. Op deze manier kan gendergelijkheid een verandering zijn die simpelweg aansluit op de reeds bekende succesfactoren van het familiebedrijf.

3. Stabiliteit

Familiebedrijven zijn er uitstekend op toegerust om adequaat te reageren op slecht economisch weer. Aangezien het overgrote deel van de mensheid voor stabiliteit kiest, is dit een groot voordeel voor het familiebedrijfsleven. Wanneer, naast deze stabiliteit, ook de gendergelijkheid redelijk is geregeld, blijkt dat die organisaties nóg beter in staat zijn om economische risico’s het hoofd te bieden. Het is zelfs zo dat deze organisaties over het algemeen veel effectiever met risico’s omgaan.

Gendergelijkheid helpt bij het beantwoorden van de huidige uitdagingen voor familiebedrijven

Het bereiken van gendergelijkheid stelt familiebedrijven in staat om antwoorden te vinden op uitdagingen die bovenal op hen van toepassing zijn.

1. De gerezen arbeidskosten

Recente enquêtes, waaronder de Family Business Survey van PwC, tonen aan dat vooral bij familiebedrijven een groeiende zorg over de sterk gestegen kosten voor arbeid bestaat. Wat echter (opnieuw) blijkt, is dat men binnen organisaties waar gendergelijkheid zich positief ontwikkelt, men aanmerkelijk lagere kosten heeft met betrekking tot het vinden, in dienst nemen, inwerken, trainen en ontslaan van medewerkers en management.

De verklaring daarvoor is dat in deze situatie nieuwe mensen gemakkelijker integreren en beter passen in het proces van strategische executie. Bovendien is er ook ruimschoots voldoende bewijs voor dat de meer gebalanceerde sales- en serviceteams betere resultaten bereiken en de Customer Lifetime Value flink verhogen.

2. Het vinden van talent

Wanneer ze toptalent willen vinden en binden, moeten familiebedrijven het vaak opnemen tegen de verlokkingen van de grotere organisaties. Getalenteerde vrouwen, met name in tech, bieden een geheel nieuwe werknemersbron, vol begaafde medewerkers. Hetzelfde gaat op voor de snelle groei van het aantal vrouwen in de financiële wereld. Gendergelijkheid in je bedrijf is een heel aantrekkelijk aanbod voor hen.

Door hun waarden rondom gendergelijkheid te benadrukken en uit te spreken, kunnen familiebedrijven veel toegevoegde waarde bieden binnen beroepsgroepen zoals tech en finance. En worden ze aantrekkelijk voor een hele nieuwe groep vol toptalenten.

3. Familiecultuur en organisatie

Tenslotte zijn er nog enkele andere onderwerpen van groot belang voor familiebedrijven. Uitdaging die dringend een oplossing vereisen. Dit gaat over kwesties die juist de veiligheid en zekerheid van verbondenheid, wat familiebedrijven zo kenmerkt, nodig hebben om de situatie van alle kanten te onderzoeken

  • De naar binnen gerichte cultuur en structuur
  • De dwang om met name familieleden aan te nemen
  • Het te grote verloop van niet-familieleden
  • De onmacht in de besluitvorming over toekomstig leiderschap

Deze kwesties, die onnodige beperkingen veroorzaken in het leiden en ontwikkelen van familiebedrijven, worden mede opgelost met behulp van gendergelijkheid. Het introduceert een meer open, gebalanceerde en levensvatbare externe blik. Met dank aan dit perspectief kunnen deze kwesties zich ontwikkelen, met verdere professionalisering tot gevolg.

Gendergelijkheid past bij familiewaarden. All in the family: dát is empowerment, waardoor je grote prestaties kunt leveren met je mensen.

Dit stuk verscheen eerder in de Fambizz Post, onze gedrukte Fambizz-uitgave. Wil je ook onze Fambizz Post ontvangen? Stuur dan een e-mail met je naam en adres naar info@fambizz.nl.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief