Familiebedrijven gefinancierd door pensioenfondsen en verzekeraars

 In Finance

Kleine en middelgrote familiebedrijven die moeite hebben met het verkrijgen van bankkrediet, kunnen binnenkort een beroep doen op pensioenfondsen en verzekeraars.

Een rapport dat vandaag verschenen is beschrijft dat dertien institutionele beleggers (pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganisaties en verzekeraars) gaan bekijken hoe zij meer kunnen investeren in de Nederlandse economie. Gezamenlijk richten zij de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) op.

Achtergesteld bedrijfsplan
De NII gaat Nederlandse investeringsprojecten in onder andere het mkb geschikter maken voor institutionele beleggers. Daarnaast is er ruimte voor een fonds dat achtergestelde leningen verstrekt aan het mkb. Met een achtergestelde lening moeten bedrijven met een goed bedrijfsplan, maar met onvoldoende eigen vermogen, toch in aanmerking komen voor bankfinanciering. Ook de vele familiebedrijven in het mkb kunnen hier aanspraak op maken.

Financiering van familiebedrijven
Minister Kamp schetst dat de gehele economie gebaat is bij het oprichten van de NII: “De NII kan vraag en vermogen bij elkaar brengen en de noodzakelijke investeringen in de Nederlandse economie een duw in de goede richting geven. Dat levert welvaart en werkgelegenheid op.” Vooral groter bedrijven en kleine bedrijven die bijvoorbeeld bezig zijn met kostbare, innovatieve projecten hebben vaak behoefte aan externe financiering.

 

 

Recommended Posts