“Familiebedrijven groeiende poot” [Profielinterview BOM Capital]

 In Dossier: Investor Top 15

BOM Capital investeert risicodragend in Brabantse ondernemingen. De investeringen richten zich met name op startende en groeiende ondernemingen, maar ook op volwassen bedrijven met een innovatief karakter die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de Brabantse economie. In toenemende mate gaat het hierbij om familiebedrijven.

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) is in 1983 opgericht door het ministerie van Economische Zaken en de provincie Noord-Brabant. Zij hebben de BOM opdracht gegeven een actieve en stimulerende rol te spelen ten gunste van de Brabantse economie.  En wel door aandelenparticipaties te nemen en (achtergestelde) leningen te verstrekken. De BOM kijkt bij de keuze voor bedrijven langs een paar assen, namelijk economische vooruitzichten op de lange termijn, maatschappelijke belangen en werkgelegenheid. High tech en medtech, logistics, maintenance, life sciences, biobased en agrifood zijn belangrijke sectoren. “Deze sectoren worden gezien als belangrijk voor economische continuïteit”, zegt Miriam Dragstra, directeur Capital bij de BOM. Vanuit maatschappelijk perspectief kijkt de BOM naar thema’s als gezond ouder worden, duurzame energie en smart mobility.

Familiebedrijven groeiende poot
De BOM is van oorsprong erg geïnteresseerd in jonge, innovatieve bedrijven en snelle groeiers. Maar familiebedrijven winnen aan belang. “Het was in het verleden niet onze opdracht, dus het is voor ons een groeiende poot”, zegt de juriste. Als het aan Dragstra ligt, zal BOM steeds bekender worden om haar investeringen in familiebedrijven. “Familiebedrijven vormen het fundament van de economie en de werkgelegenheid in Brabant”, zegt Dragstra, die voordat ze enkele jaren geleden naar de BOM kwam onder meer 25 jaar lang diverse managementposities bekleedde in het zakelijke bedrijf bij ABN AMRO. “Familiebedrijven kunnen bij ons aankloppen wanneer ze de volgende stap willen zetten en bijvoorbeeld serieuze expansieplannen hebben.”

Participatiebeleid
In haar laatste rol bij ABN AMRO heeft Dragstra de Public Banking Nederland divisie opgezet. Vanuit haar ervaring bij de bank heeft zij bewust de overstap gemaakt naar een organisatie op het snijvlak van publiek en privaat. Met overheidsgeld kan zij belangrijke investeringen doen in de economie, bijvoorbeeld via familiebedrijven. De BOM biedt bijvoorbeeld uitkomst bij overdrachtskwesties. Maar niet in alle situaties. “We gaan niet de rol van een bestaande aandeelhouder overnemen, omdat de familie er zelf niet uit komt. En het moeten per definitie gezonde ondernemingen zijn, die voor een groeiuitdaging staan. We hebben ook wel eens een bedrijf, met  een goed perspectief, bijgestaan dat het moeilijk had.” Overigens is de deelname van de bank essentieel. “Onze aandeelhouders zijn overheidsinstanties en wij mogen geen staatssteun verlenen.”

Lange termijn financieringen
De BOM investeert doorgaans maximaal 2,5 miljoen in een onderneming, maar de meeste investeringen zijn tussen de 7,5 ton en 1,5 miljoen groot. Dragstra roept Brabantse familiebedrijven op zich te melden bij de BOM, mits zij goede plannen hebben (via www.bom.nl/investeringsplein). Het participatiebeleid van de BOM is erop gericht om in samenspraak met ondernemers te komen tot lange termijnfinancieringen. Daarbij gaat het om vertrouwen in de toekomstkansen van bedrijven, maar dus ook om de bereidheid van andere financiers om risicodragend mee te investeren. “De bank doet vaak mee als wij ook vermogen verschaffen. Vaak doen we dit in de vorm van een achtergestelde lening, echt risicokapitaal dus”, zegt Dragstra. In Nederland wordt ten opzichte van andere landen relatief veel met steun van de bank gefinancierd, weet Dragstra. “Ondernemers moeten op een andere manier naar hun balans en cashflow leren kijken – meer asset based. Dan leer je anders naar je eigen financieringsbehoefte kijken.”

Voor meer informatie over BOM, klik hier. 

Recommended Posts