Familiebedrijven groot aandeel in Nederlandse werkgelegenheid

 In Geen categorie

De meeste banen in Nederland waren tussen 2010-2014 te vinden bij familiebedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van PwC. Familiebedrijven uit de top 100 zorgden in de genoemde jaren voor maar liefst acht procent meer nieuwe banen. Landelijk daalde het arbeidsplaatsenaanbod juist met 0,4 procent.

Renate de Lange, partner bij PwC, denkt dat de positieve ontwikkeling aanhoudt. “Op grond van deze onderzoeksresultaten verwachten wij dat familiebedrijven de positieve trend zullen doorzetten. Met name de rol van familiebedrijven als schepper van banen zal belangrijk blijven voor de toekomst. Niet alleen vanwege de directe economische gevolgen van ‘het kunnen werken’, maar ook omdat dit direct bijdraagt aan het voorkomen van schooluitval en het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting.”

Doelstelling
Volgens De Lange is de huidige bijdrage van familiebedrijven aan de Nederlandse economie bijzonder. De doelstelling van de Europese Commissie om in 2020 minimaal driekwart van de Europeanen tussen de 20 en 64 jaar aan het werk te krijgen wordt ruimschoots gehaald door deze sector. “Daarnaast zetten familiebedrijven zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Juist voor deze kwetsbare groep is een grote behoefte aan arbeidsplaatsen.”

Maar dat is nog niet alles. Familiebedrijven hebben ook een aanzienlijk aandeel in het terugdringen van het aantal jongeren die vroegtijdig van school gaan. Bijvoorbeeld door ze stageplekken aan te bieden, maar ook door samenwerkingen met gemeenten en onderwijsinstellingen aan te gaan.

Recommended Posts