Familiebedrijven hebben weinig animo voor vrouwen en one-tier board

 In Bestuur & Personeel

Deventer – Familiebedrijven lappen gender-regels aan hun laars. Ook voor een nieuw bestuursmodel, de one-tier board, is nog weinig animo. Conservatisme onder familiebedrijven?

Familiebedrijven kunnen sinds begin dit jaar gebruikmaken van een ‘nieuwe’ bestuursvorm, de one-tier board. Hoewel het om een gangbare structuur gaat, kan het tot nog toe rekenen op weinig animo. Slechts 4 procent van de familiebedrijven maakt gebruik van de bestuursvorm.

Snellere besluitvorming
Dankzij de one-tier board is het mogelijk zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders deelgenoot maken van het bestuur. KPMG onderzocht de interesse in dit model onder vijfhonderd familiebedrijven. Daaruit bleek dat de meeste familiegestuurde ondernemingen wel de voordelen inzien van de nieuwe bestuursstructuur, maar er nog geen gebruik van maken. Zo noemen ze de versnelling van het besluitvormingsproces als één van de grootste voordelen. Zo’n 40 procent denkt dat de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven toeneemt als gevolg van de invoering van het one-tier bestuursmodel. Nog eens bijna 60 procent ziet een hoger aansprakelijkheidsrisico voor niet-uitvoerende bestuurders als stimulans om het toezicht actiever uit te voeren.

Man/vrouw-kwestie
De Wet bestuur en toezicht geeft streefcijfers voor de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen binnen de RvB en RvC. Uit het onderzoek blijkt dat bijna 90 procent van de ondernemingen niet voldoet aan die wet. Een meerderheid geeft bovendien aan ook in de toekomst geen rekening te houden met de vereiste man/vrouw-verdeling. “Het uitgangspunt is dat sprake is van een evenwichtige verdeling wanneer vrouwen minimaal 30 procent van het aantal zetels bezetten”, aldus Ernst Groenteman van KPMG. “Hoewel op het nakomen van de streefcijfers geen sanctie staat, worden bedrijven die tekort schieten wel verplicht om uit te leggen waarom zij in gebreke blijven. Familiebedrijven geven aan op zoek te zijn naar de beste kandidaat voor de functie; ongeacht of dit een man of een vrouw is.”

Recommended Posts
Ferdinand Piech, commissaris Volkswagen