Familiebedrijven laten eCommerce links liggen

 In Innovatie

Veel Nederlandse familiebedrijven maken niet tot weinig gebruik van eCommerce in hun bedrijfsvoering. Hiermee zouden kansen verloren gaan en de continuïteit van deze bedrijven in gevaar komen.

Familiebedrijven hebben gemiddeld te weinig kennis over eCommerce, een te gering vrijgemaakt budget of eCommerce nauwelijks geïntegreerd in de bedrijfsvoering, zo blijkt uit onderzoek van adviesbureau BDO. Juist familiebedrijven moeten en kunnen de kansen van het internet benutten, zo stelt het bureau.Uit het onderzoek blijkt ook dat 52% van de familiebedrijven voldoende draagvlak hebben in hun organisatie voor eCommerce implementatie. Vasthoudendheid in strategie en langetermijnvisie maken integratie in de strategie vaak snel en degelijk.

Snel te integreren
“We zien om ons heen vrijwel dagelijks wat er gebeurt als je je ogen sluit voor nieuwe trends en ontwikkelingen”, aldus Caroline van der Woude, Senior Manager bij BDO. Dit terwijl eCommerce relatief gemakkelijk te implementeren is bij familiebedrijven. Zo kunnen ze, gefinancierd door eigen vermogen, eenvoudig en snel geld vrijmaken voor eCommerce-activiteiten en is in de vaak platte organisaties snel draagvlak te creëren.

Digitale achterstand
Hoewel familiebedrijven geschikt zijn voor het implementeren van succesvolle eCommerce strategieën, blijven zij echter veelal achter wat hun digitale ontwikkelingen betreft. “De uitdaging voor gevestigde bedrijven is om tijdig de juiste koers te kiezen”, stelt BDO-er Joost Vat. “Wanneer en hoe wil je aanhaken bij de ‘eCommerce trein’? Uitstel is gevaarlijk, want of je nou instapt of niet, de trein dendert door.” Uit een enquête van de zakelijke dienstverlener onder ruim 200 Nederlandse familiebedrijven blijkt dat 46 procent een gering tot zeer gering budget voor eCommerce heeft vrijgemaakt. Een ongeveer even groot percentage (45 procent) heeft eCommerce maar nauwelijks geïntegreerd in de bedrijfsvoering en 42 procent geeft aan werkprocessen slechts nauwelijks te hebben aangepast ter ondersteuning ervan.

Gebrek aan kennis
Een mogelijke oorzaak voor de terughoudendheid van familiebedrijven is volgens het consultancybureau een gebrek aan kennis. 40 procent van de respondenten geeft aan weinig kennis over eCommerce in huis te hebben. Daar ligt wel ook meteen een risicopunt in het DNA van familiebedrijven volgens Van der Woude: “De meeste familiebedrijven – uitzonderingen daargelaten uiteraard – zijn van huis uit niet gewend om snel mee te bewegen met de omgeving. Zij volgen hun eigen koers en laten zich niet snel gek maken. Dat is hun kracht én hun zwakte. Ze moeten immers tegelijk wel alert blijven en actie ondernemen op het juiste moment.”

Opvallend resultaat uit het onderzoek is dat de aanwezigheid van jongere generaties of directieleden van buiten de familie vaak samengaat met een hogere mate van eCommerce activiteiten. BDO-er Martijn Bakker: “De aanwezigheid van een externe directeur, iemand van buiten de bloedlijn, lijkt vaak een prikkelend effect te hebben om aan de slag te gaan met eCommerce. Diverse familiebedrijven in ons onderzoek gaven ruiterlijk toe dat ze niet aan eCommerce waren begonnen als er geen externe in de directie had gezeten.”

Met dank aan Consultancy.nl

Recommended Posts