Familiebedrijven missen strategisch inzicht

 In Bedrijfsoverdracht, Innovatie

Uit onderzoek blijkt dat familiebedrijven onvoldoende strategisch zijn. Vooral bij de bedrijfsoverdracht ontbreekt strategisch inzicht.

Hoewel zeventig procent van de familiebedrijven een bedrijfsoverdracht ziet als een strategische keuze, blijkt slechts een derde hier ook een gedetailleerd plan voor te hebben. Dat blijkt uit het ‘Mijn bedrijf is groter dan ikzelf’- rapport van Ernst & Young. Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim honderd familiebedrijven en onderzocht de balans tussen bedrijfscontinuïteit en familieharmonie.

Zaken en emotie
Verwacht wordt dat in de komende vijf jaar maar liefst 90.000 dga’s hun onderneming zullen overdragen. Bij veel familiebedrijven is er echter nog geen strategisch plan voor de overdracht. Vooral de combinatie van zaken doen en emotie spelen hier een belangrijke rol volgens Arjen Brussé van Leader Family Business Center of Excellence Netherlands. “In de praktijk zien we dat ondernemers de toekomst van het bedrijf belangrijk vinden, maar ondertussen ook de familieharmonie willen bewaren. Die zakelijke en emotionele balans is moeilijk en belemmert een strategische benadering van de bedrijfsoverdracht. Terwijl juist een scherpe strategie het opvolgingstraject in goede banen leidt én de familieonderneming sterker en vernieuwd de toekomst in laat stappen”, aldus Brussé aan EY.com.

Geen alternatieven
Een van de conclusies uit het rapport beschrijft de familievoorkeur bij een overdracht. Ongeveer een derde van de ondernemers zou het liefst een familielid als opvolger hebben. Soms is de voorkeur zo groot dat er zelfs niet naar alternatieven wordt gezocht wanneer er geen familielid zich kandidaat stelt. Bijna alle familiebedrijven vinden een succesvolle overgang essentieel maar houden weinig rekening met alternatieve scenario’s. Ze beschouwen een overdracht buiten de familie als een risico, terwijl deze de continuïteit van het bedrijf positief kunnen beïnvloeden. Uit een ander onderzoek bleek ook al dat steeds meer mkb’ers sneuvelen bij de overdracht.

RvC
Opvallend is verder de rol van een Raad van Commissarissen (RvC) of een Raad van Advies (RvA) met niet-familieleden. Familiebedrijven geven aan dat dit een positief effect heeft op de familieharmonie: vóór, tijdens en na de bedrijfsoverdracht. Brussé: “Volgens de ondernemers heeft een RvC of RvA een onafhankelijke blik. Juist daarom kan zo’n orgaan conflicten objectief benaderen en meehelpen oplossen, zodat de familieverhoudingen binnen het bedrijf niet op het spel komen te staan”, zegt Brussé.

Het rapport ‘Mijn bedrijf is groter dan ikzelf’ bevat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor een strategische benadering van de bedrijfsoverdracht, zodat familiebedrijven ook in de toekomst krachtig aan onze economie bijdragen.

Recommended Posts