Familiebedrijven realiseren 343 miljard omzet in 2015

Familiebedrijven hebben in 2015 343 miljard euro omzet gerealiseerd. Dit komt neer op bijna 27 procent van de omzet van alle bedrijven, opererend in het niet-financiële bedrijfsleven met meer dan één werknemer. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS. Familiebedrijven vormen 71 procent van de bedrijven in Nederland, wat begin 2016 neerkwam op 278 duizend familiebedrijven.

De meeste bedrijven in Nederland hebben minder dan vijftig werknemers. Een groot deel van deze bedrijven is een familiebedrijf. Grote bedrijven zijn minder vaak een familiebedrijf: zeventien procent van de bedrijven met 250 of meer werkzame personen.

Omzetaandeel
Het omzetaandeel van familiebedrijven is met vijftig procent het grootst onder bedrijven met minder dan vijftig werknemers. Bij bedrijven groter dan 250 werknemers zijn de familiebedrijven goed voor 14 procent van de omzet. Vooral in de horeca, de bouwnijverheid en de autohandel en -reparatie zijn familiebedrijven succesvol; ze vormen meer dan de helft van de omzet in deze industrieën. Van de horecaomzet realiseren familiebedrijven zelfs 59 procent. Minder groot is het aandeel van familiebedrijven in de omzet van de groothandel, de industrie en de informatie en communicatie.

Provincies
Het omzetaandeel van familiebedrijven per provincie is het hoogst in Friesland, Overijssel en Gelderland. Een relatief laag aandeel hebben familiebedrijven in Noord-Holland, Groningen en Zuid-Holland. In Noord-Holland en Zuid-Holland wordt dit verklaard door de relatief grotere omzet door niet-familiebedrijven in de industrie en groothandel. In Groningen speelt de delfstoffenwinning een rol.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief