Familiebedrijven weer kapitaalkrachtig

 In Finance

De meeste familiebedrijven zijn weer in staat om zonder problemen hun bedrijfsvoering te financieren. Zij profiteren van een gestaag economisch herstel.

Uit Europees onderzoek van adviesorganisatie KPMG, de European Family Business Barometer die maandag naar buiten is gebracht, blijkt dat tachtig procent van de familiebedrijven geen problemen meer ondervindt bij het aantrekken van financiering. Een jaar geleden worstelde nog meer dan de helft van alle familiebedrijven hiermee. Door een gestaag economisch herstel zien veel familiebedrijven de toekomst rooskleuriger in. De groep pessimisten bestaat nu nog maar uit vijf procent van alle ondernemingen. Een jaar geleden bestond deze groep nog uit twaalf procent van de ondernemingen.

Financiering
Door een verbeterd ondernemersklimaat kunnen familiebedrijven makkelijker bij financiers terecht. De bank is hiervoor, ondanks de strengere eisen als gevolg van de kredietcrisis, de populairste financieringsbron. In 47 procent van de gevallen wordt er op hen een beroep gedaan door bedrijven. Beursgang en crowdfunding worden ook steeds populairder als financieringsbronnen. Het is voor de familiebedrijven minder aantrekkelijk om hun eigen vermogen aan te vullen via informal investors of participatiemaatschappijen. Hiermee leveren ondernemingen zeggenschap in en dat is voor veel eigenaar-directeuren van familiebedrijven een brug te ver.

Mkb
Hoewel het voor familiebedrijven steeds makkelijker wordt om kapitaal binnen te halen, is dit iets waar het mkb over het algemeen nog altijd mee worstelt. Het verkrijgen van groeifinanciering wordt onder deze bedrijven als grootste knelpunt ervaren. Dat blijkt uit een eveneens maandag verschenen onderzoek van de Nederlandse adviesbureaus KplusV, Tradinfo en Fair Impact. Het onderzoek stelt dat tachtig procent van de mkb’ers op dit moment op zoek is naar financiering. Die zoektocht wordt door hen als ‘lastig’ en ‘moeizaam’ ervaren. Een deel van de ondervraagde mkb’ers geeft zelfs aan helemaal geen mogelijkheden te zien voor het aantrekken van financiering.

Financieringsbronnen mkb
De bank blijft, net als bij familiebedrijven, ook voor het mkb de populairste partij voor financiering. Banken blijven zich echter terughoudend opstellen tegenover deze groep. Die terughoudendheid is niet alleen het gevolg van de crisis en de geslonken rendementen in het mkb. Ook van invloed zijn de kosten die banken moeten maken voor een relatief klein mkb-krediet. Deze kosten staan vaak niet in verhouding tot de baten. Hierdoor wenden mkb’ers zich ook wel tot crowdfunding, kredietunies en informal investors. Uit het onderzoek blijkt dat de laatste groep jaarlijks zo’n honderd miljoen euro investeert in groeiende mkb’ers.

Recommended Posts