Familiebedrijven willen gedragscode bestuurders

Deventer – Driekwart van de Nederlandse familiebedrijven pleit voor een eigen gedragscode voor bestuurders. Dit zou de professionaliteit vergroten.

Een eigen gedragscode voor familiebedrijven: bijna driekwart van de familiebedrijven in Nederland vindt het een goed idee. Dit blijkt uit onderzoek van Nyenrode Business Universiteit, Baker Tilly Berk en ING dat is uitgevoerd in het kader van de ‘Dag van het Familiebedrijf’ op 11 november aanstaande. Door middel van een eigen gedragscode verwachten familiebedrijven dat de professionaliteit van het bestuur groter wordt.

Heft in handen nemen
Aangezien ruim driekwart van de familiebedrijven voor een eigen gedragscode is, lijkt het een kwestie van tijd voor deze code er ook daadwerkelijk komt. Volgens prof. Dr. Roberto Flören, hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit moeten familiebedrijven niet wachten op een wetgeving omtrent deze gedragscode: “Nederlandse familiebedrijven moeten zelf het initiatief nemen om een dergelijke code op te stellen.”

Code Tabaksblat
Uit het onderzoek onder bestuurders van familiebedrijven blijkt dat ruim 44 procent vindt dat de Code Tabaksblat ook voor familiebedrijven moet gelden. De Code Tabaksblat is bedoeld om het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen te verbeteren. Indien deze code ook voor familiebedrijven gaat gelden, moet er wel een eigen draai aan gegeven worden. De Code Tabaksblat biedt in de huidige vorm niet altijd uitkomst voor familiebedrijven. Eén van de respondenten van het onderzoek verwoord dit als volgt: “wij volgen de Code Tabaksblat nauwgezet, behalve als wij vinden dat de richtlijnen onzinnig zijn.”

Wel of geen code?
Twintig procent van de ondervraagden acht een code niet noodzakelijk. Als argument gebruiken deze bedrijven dat bij het familiebedrijf de belonings- en bonusstructuren soberder zijn door ‘gezonde zuinigheid’, dan bij beursgenoteerde ondernemingen.  Echter, volgens Flören biedt een dergelijke code wel degelijk uitkomst voor familiebedrijven. “Een governance-structuur voor familiebedrijven kan bijdragen om verder te professionaliseren en het duurzame succes van familiebedrijven te versterken.” De onderzoekers wijzen op het bestaan van specifieke gedragscodes in België en Duitsland. Volgens hen werken deze goed en is het een kwestie van tijd dat ze ook in Nederland navolging krijgen.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief