Familiebedrijven zien weinig heil in social media

Arnhem – Familiebedrijven maken in vergelijking tot niet-familiebedrijven veel minder gebruik van Twitter, Facebook en LinkedIn. Facebook blijkt, ondanks het geringe zakelijke gebruik door familiebedrijven, het meest effectieve sociale medium voor wat betreft het binnenhalen van opdrachten.

Veel bedrijven weten niet goed om te gaan met social media en dat is bij familiebedrijven niet anders. Uit de eindejaarsenquête van Flynth, MKB Adviseurs en Fambizz blijkt dat veel familiebedrijven terughoudend zijn als het gaat om het gebruik van social media. Van de totaal 1500 respondenten is 48 procent een familiebedrijf en van dit percentage maakt ruim 74 procent geen gebruikt van Twitter. Als we kijken naar zakelijk gebruik komt LinkedIn het beste naar voren met ruim 31 procent. Facebook wordt in slechts 10 procent van de gevallen zakelijk ingezet door familiebedrijven; dat is iets meer dan niet-familiebedrijven (8 procent). Naast social media blijken familiebedrijven ook op het gebied van betalingsdiscipline en het verkrijgen van een financiering minder positief dan niet-familiebedrijven.

Opdrachten binnenhalen
Een trend die zowel onder familiebedrijven als onder niet-familiebedrijven zichtbaar is, is dat beide soorten bedrijven weinig opdrachten binnenhalen via social media. Voor wat betreft het binnenhalen van opdrachten scoort Facebook het best. Toch enigszins opvallend, aangezien zowel familiebedrijven als niet-familiebedrijven dit sociale medium maar weinig zakelijk gebruiken. Twitter komt er zowel onder familiebedrijven als onder niet-familiebedrijven weer het slechts vanaf. Slecht negen procent van de familiebedrijven die daadwerkelijk social media inzetten, halen er opdrachten mee binnen. Wat LinkedIn betreft, haalt achttien procent van de niet-familiebedrijven hier opdrachten mee binnen. Bij familiebedrijven ligt dit percentage ruim zeven procent lager.

Betalingsdiscipline
Familiebedrijven presteren doorgaans goed. Dat zit hem onder meer in de goede band die familiebedrijven hebben met hun klanten. Waar je op voorhand misschien zou denken dat familiebedrijven dan ook minder betalingsproblemen kennen bij hun klanten, is dit niet het geval. Bijna 37 procent van de familiebedrijven geeft aan dat de betalingsdiscipline van hun klanten verslechterd is het afgelopen jaar. Bij 34 procent van de niet-familiebedrijven is de betalingsdiscipline ook verslechterd. In beide gevallen is de betalingsdiscipline met ongeveer vijf procent verbeterd het afgelopen jaar.

Financiering
Als we kijken naar de belemmeringen voor 2014, dan zijn familiebedrijven wat terughoudender dan niet-familiebedrijven als het gaat om problemen bij financiering. Bijna 40 procent van de familiebedrijven verwacht geen problemen bij de financiering volgend jaar, tegen bijna 48 procent van de niet-familiebedrijven. Bijna negen procent van de familiebedrijven verwacht zelfs zeer grote problemen bij het verkrijgen van een financiering. Bij niet-familiebedrijven ligt dit zo’n twee procent lager. Niet-familiebedrijven lijken dus weer vertrouwen te krijgen in de economie, waardoor onder andere de banken weer in een betere positie komen. Zo moet het voor bedrijven weer makkelijker worden om een financiering te krijgen.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief