Familiebedrijven zoeken uitweg voor verplichte registratie aandeelhouders

Door de invoering van een nieuwe Europese richtlijn zijn aandeelhouders met een belang van 25 procent of meer verplicht zich te registreren. Familiebedrijven onderzoeken constructies om dit te vermijden.

Familiebedrijven zien de registratie in een openbaar register als aantasting van hun privacy en bedreiging van persoonlijke veiligheid. Zo blijkt uit een rondgang van het FD onder verschillende familiebedrijven. Voor de aandeelhouders met een belang van 25 procent of meer is het confronterend dat het openbaar wordt hoeveel zij bezitten en hoe dit verdeeld is.

Privacy
De richtlijn is erop gericht om witwassen en bestrijding van financiering van terrorisme bloot te leggen en tegen te gaan. FamilieBedrijven tonen begrip voor de regeling, maar benadrukken wel dat ondernemers een groot offer moeten brengen. Volgens Ed van de Vijver van Adviesgroep Familiebedrijven roept de nieuwe regel veel weerstand op omdat familiebedrijven hun onafhankelijkheid en zelfbeschikking bedreigd zien. Volgens Van de Vijver is het ook niet voor niets dat familiebedrijven relatief weinig geld lenen bij de bank. “Ze moeten dan een vorm van verantwoording afleggen. En ze hebben geen behoefte aan bemoeienis van buitenaf.”

Anonimiteit
Van de Vijver voorziet met de invoering van het register dat familiebedrijven zullen schrikken en weer in hun schulp zullen kruipen. “Ze zullen de neiging hebben de anonimiteit en beslotenheid weer op te zoeken,” aldus Van de Vijver. Ron Jansen, managing partner van executive searchbureau Ebbinge, zou het niets verbazen als families andere routes gaan bewandelen. Hiermee doelt hij op constructies om aan publieke vermelding te ontkomen.

Ontkomen
Families zijn druk bezig met het bedenken van constructies zodat zij straks niet in het register hoeven te worden opgenomen. Door het belang in het familiebedrijf niet boven de 25 procent uit te laten stijgen, blijven ze sowieso uit beeld. Ook bestaat er de mogelijkheid om dividend weer terug te laten vloeien in het bedrijf in de vorm van een lening. Een andere mogelijkheid is om de vennootschap onder een rechtsvorm buiten de EU te brengen. Van de Vijver waarschuwt voor het toepassen van ingewikkelde en ondoorzichtige constructies die niemand meer begrijpt. “Dat is een voedingsbodem voor conflicten binnen families. De onderlinge harmonie, een absolute voorwaarde voor continuïteit, komt op het spel te staan,” aldus Van de Vijver.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief