‘Familiebedrijven zouden meer waardering en respect moeten krijgen’

Arjanneke Teeuw is tijdens de Nationale Ondernemersdag benoemd tot schaduwminister van familiebedrijven van het schaduwkabinet. Dit kabinet is opgesteld door Ondernemend Nederland (ONL) om ondernemerszaken aan te kaarten bij het kabinet. Teeuw: “Familiebedrijven zijn bijzonder, omdat er met hart en ziel is gewerkt – van generatie op generatie.”

De schaduwminister is een tijd geleden in aanraking gekomen met familiebedrijven. Ze is thuis begonnen met het maken van een cranberrysap, wat later groot werd als Healthy People. “Mijn partner Joost de Bruijne heeft mij bijgestaan toen het een groter bedrijf werd en dus is Healthy People een familiebedrijf.”

De definitie van een familiebedrijf is een bedrijf dat wordt gerund door minimaal twee leden van een gezin of familie, dus niet per se een bedrijf dat uit meerdere generaties bestaat – al wordt dat wel vaak gedacht. “Veel mensen denken aan een grote familie; een bedrijf dat door meerdere generaties gerund wordt.”

Essentieel, flexibel en bijzonder
Nederland kent meer dan 260.000 familiebedrijven, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van het Bruto Nationaal Product. “Deze bedrijven zijn essentieel voor de Nederlandse economie. Het zijn juist kleine en middelgrote bedrijven die voor de groei van de welvaart en werkgelegenheid zorgen. Daarnaast hebben die bedrijven ook een grote flexibiliteit, waardoor ze sneller kunnen inspelen op marktomstandigheden.”

Volgens Teeuw worden de bedrijven geleid met veel inzet, vakmanschap en een enorme drive voor een generatielange continuïteit. “Dat is wat die familiebedrijven ook zo mooi maakt: ze denken altijd aan de lange termijn en werken vaak met een businessmodel dat gericht is op duurzame groei. Familiebedrijven zijn bijzonder, omdat er met hart en ziel wordt gewerkt van generatie op generatie.”

Uitdagingen
Teeuw: “Familiebedrijven hebben dezelfde problemen als andere bedrijven, maar er zijn ook specifieke uitdagingen op het gebied van opvolging, financiering en de overdracht van eigendom. Het is daarom zaak dat de overheid randvoorwaarden gaat stellen om deze categorie te blijven koesteren.”

De schaduwminister noemt onder andere het probleem omtrent bedrijfsopvolging. “In bijna alle landen van het vergrijzende Europa is dit een actueel probleem. De Europese Raad raamt dat tien procent van alle faillissementen in de EU te wijten is aan het mislukken van de bedrijfsoverdracht. Uit onderzoek van Dr. Roberto Floren blijkt dat er jaarlijks circa 20.000 familiebedrijven worden overgedragen. Het heeft een grote impact: tijdens die periode kampt tot bijna een derde van de ondernemingen met een groeivertraging of krimp.”

Meer respect
Familiebedrijven zouden meer waardering en respect moeten krijgen vanuit de samenleving en de overheid, stelt Teeuw. “Richt het belastingstelsel zo in dat familiebedrijven niet hoeven te snijden in personeel, vanwege belastingredenen. Continuïteit in de recente Bedrijfsopvolgingsregeling past bij de langetermijnvisie van het familiebedrijf. Deze regeling is belangrijker dan ooit: er zijn 41.000 DGA’s die ouder zijn dan 60 jaar, zij zullen de komende jaren afscheid gaan nemen van hun onderneming. Iedere herziening van het belastingstelsel dient specifiek stil te staan bij de opvolging binnen familiebedrijven.”

Daarnaast vindt ze het belangrijk dat de salariskosten voor ondernemers verminderd worden. “Als een werknemer niet naar verwachting functioneert of ziek wordt, moet de ondernemer het salaris doorbetalen tot het einde van het arbeidscontract en tegelijkertijd een nieuwe werknemer aannemen. Dit zijn vaak grote aanslagen op het budget van de onderneming.”

Schaduwminister
“Ik vind het belangrijk een steentje bij te dragen om de ondernemersbelangen vertegenwoordigd te zien bij het parlement,” aldus Arjanneke Teeuw. Hans Biesheuvel, oprichter van ONL, heeft haar gevraagd om regiovoorzitter te worden van de Haaglanden. Daar is ze met veel plezier aan de slag gegaan. Tevens is ze schaduwminister ‘Familiebedrijven’ geworden, om de bovenstaande problemen aan te kunnen pakken. “Ik maak me persoonlijk hard voor de belangen van familiebedrijven. Daar ben ik immers schaduwminister voor.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief