“Families achter bestaande familiestichtingen zijn schuwer geworden” (Deel 1)

De meerderheid van de Nederlandse bedrijven steunt wel eens een goed doel. Bedrijfsfamilies die structureel iets willen terugdoen voor de maatschappij kiezen daarbij regelmatig voor een familiestichting, waardoor zij fiscaalvriendelijk kunnen schenken. Privacy is daarbij een punt van aandacht, vanwege de toegenomen eisen op het gebied van transparantie.

Schenken kan op verschillende manieren. Incidenteel of structureel, je kunt het zelf doen of het laten doen. “Sommige families willen een heel specifiek goed doel steunen. Anderen willen diverse organisaties steunen, maar wel maximaal profiteren van de fiscale faciliteiten. In beide gevallen is het logisch om schenken projectmatig en professioneel aan te pakken.” Aan het woord is Marnix Veldhuijzen, fiscalist bij Baker & McKenzie. Vanuit die hoedanigheid staat hij menig vermogende familie bij.

De familiestichting is doorgaans het vehikel om schenken fiscaalvriendelijk te maken. Wanneer een stichting de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft, zijn donaties aan de stichting namelijk vaak aftrekbaar. En een goed doel dat door een schenking of erfenis een bedrag ontvangt, betaalt hierover geen schenk- of erfbelasting, wanneer dit goede doel kwalificeert als een ANBI. “De stichting kan op haar beurt dan weer optreden als schenker aan het uiteindelijke goede doel”, vertelt Veldhuijzen.

Marnix Veldhuijzen, fiscalist Baker & McKenzie

Marnix Veldhuijzen, fiscalist Baker & McKenzie

Onafhankelijkheid
De Belastingdienst heeft wel redelijk heldere randvoorwaarden geschapen voor familiestichtingen om als ANBI aangemerkt te kunnen worden. De statuten van de stichting dienen daarmee in lijn te zijn. Zo dient de instelling zich voor minstens 90 procent in te zetten voor het algemeen belang en dient zij geen winstoogmerk te hebben. Het gaat er daarnaast om dat de stichting de juiste mate van onafhankelijkheid heeft. Zo dient de stichting onafhankelijk van de familie te opereren (er is sprake van een ‘gescheiden vermogen’) en dient het merendeel van de bestuurders daarom uit niet-familieleden te bestaan. “Vaak zie je dat vrienden in het bestuur zitting hebben, maar ook adviseurs en private bankers vervullen nogal eens die rol. De betrokkenheid van de familie kan overigens tot levendige discussies met de belastingdienst leiden.”

Tekentafel
De inkomsten van een familiestichting zijn ongeveer gegarandeerd bij de oprichting. Vervolgens heeft de stichting feitelijk maar één doel: het geld weer opmaken. Het opzetten van de stichting kan makkelijk en snel, vertelt Koen Bos, kandidaat-notaris bij Baker & McKenzie. “Zeker wanneer er geen raad van commissarissen of raad van toezicht is, kun je een stichting snel oprichten en een en ander effectueren.”
Maar voordat een stichting daadwerkelijk wordt opgericht, is het wel zaak dat de familie onderling of met een expert aan haar zijde naar de tekentafel gaat. “Sommige families weten heel goed wat ze willen, andere denken nog veel meer op conceptueel niveau”, zegt Veldhuijzen. “Je houdt rekening met de dynamiek binnen de familie. Vaktechniek volgt op het familieaspect in plaats van andersom. De wensen van de familie zijn het uitgangspunt.” Overigens heeft de belastingdienst recent bevestigd dat onder voorwaarden ook het bedrijf zelf kan schenken, zonder nadelige consequenties voor de aandeelhouders. Dit biedt ook weer nieuwe interessante mogelijkheden.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief