“Families achter bestaande familiestichtingen zijn schuwer geworden” (Deel 2)

 In Expertartikelen

De meerderheid van de Nederlandse bedrijven steunt wel eens een goed doel. Bedrijfsfamilies die structureel iets willen terugdoen voor de maatschappij kiezen daarbij regelmatig voor een familiestichting, waardoor zij fiscaalvriendelijk kunnen schenken. Privacy is daarbij een punt van aandacht, vanwege de toegenomen eisen op het gebied van transparantie.

Wetgeving strikter
De meeste mensen willen schenken bij leven, omdat ze willen zien wat er met hun geld gebeurt, maar ook in testamenten komt het geregeld voor. Omdat de wet- en regelgeving alsmaar strikter wordt, zie je momenteel veel dat de stichtingen alvast worden opgezet, ook al vindt de schenking na overlijden plaats. Bos, kandidaat-notaris bij Baker & McKenzie: “Wanneer het testament twintig jaar geleden is opgesteld, verdient het aanbeveling om dat eens te laten controleren. Vuistregel is sowieso dat je elke vijf jaar even je testament tegen het licht moet houden, maar ook als zich belangrijke gebeurtenissen in je leven voordoen.”
Voor iemand die weinig inkomstenbelasting betaalt, is de fiscaliteit met betrekking tot giften minder relevant dan voor iemand die hoge IB-druk heeft. “Giften kun je periodiek maken en daarmee volledig aftrekbaar laten zijn”, vertelt Marnix Veldhuijzen, fiscalist bij Baker & McKenzie. “Wanneer iemand in één keer schenkt, is aftrekbaarheid kennelijk van ondergeschikt belang.”

Koen Bos, kadidaat-notaris Baker & McKenzie

Koen Bos, kadidaat-notaris Baker & McKenzie

Quote 500
Voorwaarde voor de ANBI-status is ook dat de instelling bepaalde gegevens publiceert op een internetsite en dat de jaarrekening wordt gepubliceerd. “We verwachten tegenwoordig veel transparantie van goede doelen”, zegt Bos. Dit lijkt een kleinigheid, maar dat is het beslist niet voor veel vermogende cliënten van het kantoor. “Sommige ondernemers en families willen dat zo min mogelijk mensen weten dat zij schenken. Privacy is voor hen een groot goed.” Reden is onder meer dat de hoogte van de donaties doorgaans wel iets verraadt over het aanwezige vermogen. “Om met je vermogen in de Quote 500 te staan is niet prettig voor de meeste mensen waar wij voor werken.”

De vraag is volgens Bos of het wenselijk is dat iedereen kan ‘meekijken’. “De regels zijn om een reden opgesteld, maar families achter bestaande familiestichtingen zijn schuwer geworden. Je kunt je afvragen of het wenselijk is dat iedereen kan meekijken en of dit geen negatief effect heeft op de opbrengst van goede doelen.”
Overigens zijn er wel manieren om de privacy te waarborgen. “Je houdt je aan de minimumeisen van de publicatieplicht, zorgt ervoor dat er geen familieleden in het bestuur zitten en maakt donaties niet zichtbaar.” Tegelijkertijd zit niet iedere vermogende met deze privacy-issues. “Voor sommigen is het om het even wat de buitenwereld ervan weet en anderen willen juist dat het zo veel mogelijk wordt gezien.”

[ Niet alleen om fiscale redenen kiezen families er overigens voor een stichting op te richten. Vaak willen zij iets voor goede doelen doen, maar er niet dagelijks mee bezig zijn. Het stichtingsbestuur kun je kaders meegeven en die laten invullen. ]

Recommended Posts