Family buy-in: de toekomst of eendagsvlieg

 In Bedrijfsoverdracht

Binnen de wereld van bedrijfsovernames is er een nieuw fenomeen te ontdekken: family buy-in. Deze vorm van bedrijfsovername kenmerkt zich door familieleden die zich samen inkopen in een bedrijf.

Eind oktober werd bekend dat voormalig directeur van de gasdivisie van SHV, Alex Huijgen, zich met enkele familieleden heeft ingekocht in statafelfabrikant Mebu. Voor Huijgens overnamebemiddelaar Marktlink was een dergelijke bedrijfsovername in een bedrijf compleet nieuw. Fambizz sprak over het fenomeen ‘family buy-in’ met John Geenen, directeur en senior adviseur van familiebedrijf Dutch Dream Group, een consultant voor mkb-bedrijven op het gebied van activering, groei en waardecreatie.

Voordelen family buy-in
Families die zich willen inkopen in een bedrijf genieten een aantal voordelen. Een vader met twee kinderen krijgt namelijk eenvoudiger een lening van de bank. En, ook niet onbelangrijk: de opvolging is ook al meteen geregeld. En dat er een familie aan het roer komt te staan, kan ook zo zijn voordelen hebben. “Als de verhoudingen binnen de familie goed zijn, kan het bedrijf bestuurd worden met een zekere openheid”, zo legt Geenen uit. “Om die verhoudingen ook goed te houden, is het wel belangrijk dat families die besluiten om te gaan ondernemen, duidelijke afspraken maken en die ook vastleggen.”

Waarden en normen
Volgens Geenen is het voor families die zich willen inkopen in een bedrijf, erg belangrijk dat zij daarvoor goed kijken welke organisaties het beste aansluiten op de normen en waarden die binnen de familie belangrijk worden gevonden. “Deze facetten moeten voorrang krijgen op de financiële facetten. Als een bedrijf uit financieel oogpunt aantrekkelijk is om over te nemen, maar qua bedrijfscultuur haaks staat op de familiecultuur, is er een aanzienlijke kans dat de gestelde doelen niet gehaald worden”, aldus Geenen.

De toekomst
Of family buy-in in de toekomst verder toeneemt aan populariteit, durft Geenen niet te zeggen. “Wel zien we dat familiebedrijven steeds minder beschikken over opvolgers binnen de familie, waardoor ze genoodzaakt zijn om deze buiten de eigen familie te zoeken.” Investeringsmaatschappijen sluiten niet altijd aan op de filosofie van die bedrijven. “Voor hen kan het dan interessant zijn om met een andere familie in zee te gaan.”

Recommended Posts