Financiering mag geen groeibreker MKB worden

 In Finance

Utrecht – Krediet verkrijgen bij kredietunies in plaats van bij de bank. Het komt steeds dichterbij. Maar hebben familiebedrijven ook baat bij een kredietunie of hebben zij voldoende eigen vermogen?

Sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 is de kredietverlening door banken aan bedrijven sterk afgezwakt. Kredietunies zijn daarom meer dan welkom. In deze kredietunies kunnen ondernemers elkaar geld lenen, zodat bedrijven sneller geneigd zijn te investeren. Het kabinet ondersteunt het voorstel van het CDA om deze kredietunies in het leven te roepen. Ook voor familiebedrijven kunnen deze alternatieve kredietverleners een uitkomst bieden. Waar veelal gedacht werd dat familiebedrijven minder te lijden hadden onder de crisis dan niet familiebedrijven, blijkt dit toch niet het geval. Uit eerder onderzoek van MKB Adviseurs en Fambizz bleek al dat ruim 70 procent van de familiebedrijven dezelfde crisisgerelateerde problemen ervaart als niet-familiebedrijven.

Eigen vermogen
Waar niet-familiebedrijven voor investeringen in bijvoorbeeld innovaties meestal aanspraak moeten doen op krediet, is dat bij familiebedrijven lang niet altijd het geval. Al blijkt uit het onderzoek van Fambizz en MKB Adviseurs wel dat familiebedrijven een stuk voorzichtiger zijn geworden met het investeren van hun eigen vermogen. Mocht het eigen vermogen van familiebedrijven niet toereikend zijn voor investeringen, dan moet het familiebedrijf op zoek naar andere mogelijkheden om hun groeiplannen te financieren. Aankloppen bij de bank biedt lang niet altijd uitkomst, aangezien het voor familiebedrijven vaak niet makkelijker is om krediet te krijgen dan voor andere MKB-bedrijven.

Kansen
MKB-Nederland is blij met de brede steun van de Tweede Kamer en het kabinet voor de kredietunies. Bedrijven kunnen door middel van de kredietunies sneller krediet krijgen en kunnen zo blijven innoveren. Minister Hein Kamp van Economische Zaken moet volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW bevorderen dat bedrijven in het MKB meer in beeld komen bij institutionele beleggers. Die hebben nu te weinig kennis over de rendementen en risico’s van investeren in het MKB. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer over financiering van het bedrijfsleven. Institutionele beleggers zouden kunnen investeren in de vorm van bijvoorbeeld onderhandse leningen of het verhandelbaar maken van MKB-leningen.  Zo wordt het voor bedrijven in het MKB een stuk makkelijker om krediet te krijgen voor een financiering.

Recommended Posts