Flexibilisering werkkostenregeling MKB een feit

De flexibilisering van de Werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015 is een feit. Zowel de introductie van het noodzakelijkheidscriterium en de praktische administratieve verwerking en afrekensystematiek wordt versoepeld. Hiermee is een bruikbare werkkostenregeling voor het MKB dichtbij.

Eerder dit jaar bleek al dat de WKR onwerkbaar was voor veel familiebedrijven. Veel ondernemingen vonden de WKR geen goede vervanging voor het oude systeem. Nu maken netwerkorganisatie van accountantskantoren SRA en de Nederlandse Orde van Administratie-en Belastingdeskundigen bekend dat eerdere aanbevelingen wat betreft de flexibilisering van de Werkkostenregeling door de staatssecretaris zijn omarmd.

Tegemoetkoming
Door de bestaande regeling voor personeelskorting in de vorm van een gerichte vrijstelling in de WKR te continueren, komt de staatssecretaris tegemoet aan werkgevers met relatief veel deeltijders en daardoor een relatief lage loonsom, zoals in de detailhandel. Naast deze regeling zijn ook veel andere maatregelen getroffen. Het gaat om de volgende punten: :

• Het noodzakelijkheidscriterium wordt gefaseerd ingevoerd.
• Vergoedingen en verstrekkingen die noodzakelijk zijn voor het werk, worden voortaan niet meer als loon aangemerkt.
• Het onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen verdwijnt.
• Jaarlijkse afrekensystematiek: De administratieve verwerking en afrekensystematiek gaat aansluiten op de bestaande administratie van het MKB.
• De samenvoeging van vrije ruimtes binnen één concern wordt toegestaan: concernregeling.
• Vrijstelling voor branche-eigen producten.
• Introductie gemiddelde BTW-druk voor doorboekingen in de vrije ruimte.
• Invoering nieuwe gerichte vrijstelling voor een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu nihilwaardering geldt, inclusief administratieve vereisten.
• Verlaging van de vrije ruimte van 1,5 procent naar 1,2 procent.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief