Floris Croon: ‘Familiebedrijven verdienen meer aandacht’

Deze week werd bekend dat Koningin Maxima aanwezig zal zijn bij de uitreiking van de Familiebedrijven Award. Floris Croon, jurylid van deze award, pleit voor meer aandacht en erkenning voor familiebedrijven.

In zijn tijd bij BoerCroon heeft Floris Croon bij veel verschillende bedrijven in diverse sectoren een kijkje in de keuken gekregen. “Ik ontdekte dat er grofweg drie bedrijven zijn: beursfondsen, bedrijven waarbij het eigendom op een andere manier georganiseerd is – denk bijvoorbeeld aan venture capital of verspreid bezit – en familiebedrijven”, vertelt Croon.

“Mijn ervaring leert dat familiebedrijven in veel opzichten verschillen van de andere soorten bedrijven: de werknemers zijn loyaler, de directie denkt echt lange termijn en durft daarin te investeren , de eigenaren zijn meer betrokken maar ook de medewerkers– en zo kan ik nog wel even doorgaan. Daar lijken zich nog te weinig mensen van bewust.”

Het nut van familiebedrijven
Croon is zich niet alleen bewust van de diverse aspecten waarin familiebedrijven zich onderscheiden van andere bedrijven, hij onderschrijft ook de essentiële rol die familiebedrijven in de Nederlandse economie spelen. “Meer dan vijftig procent van de beroepsbevolking werkt bij familiebedrijven. Dat is niet niets. Daarom is het frappant dat er in de media veel aandacht is voor bedrijven op de beurs, terwijl juist de familiebedrijven de aders van de economie lijken te zijn”, aldus Croon.

“Familiebedrijven zijn zo succesvol doordat de eigenaren het bedrijf niet als een pakje boter zien dat ze kunnen verkopen, maar zich bewust zijn van het rentmeesterschap dat een familiebedrijf vraagt. Beursgenoteerde bedrijven focussen zich meer op de korte termijn, terwijl familiebedrijven gemakkelijker budget vrijmaken voor research en innovatie.”

Tijd voor erkenning van het familiebedrijf
Als we er van uit gaan dat de economie baat heeft bij loyale werknemers en innovatieve bedrijven met een consistent langetermijnbeleid, dan verdienen familiebedrijven een steuntje in de rug. De Familiebedrijven Award is een van de manieren om aandacht te genereren voor familiebedrijven.

Croon stelt dat de politiek zich bewust zou moeten zijn van de rol die familiebedrijven spelen in de Nederlandse economie. Ze kunnen dat op diverse manieren doen. Denk aan de wetgeving omtrent de opvolging, die gelukkig is aangepast. Voorheen vroeg de opvolging financieel te veel van een familiebedrijf met alle risico’s voor hun continuïteit. Familiebedrijven zouden daarbij ook meer aandacht kunnen krijgen in de handelsreizen die het kabinet onderneemt.”

Familiebedrijf op de universiteit
Naast de aandacht die de politiek en media kunnen hebben voor de familiebedrijven, is het volgens Croon ook tijd dat het onderwijs zijn focus verlegt. “Waarom leer je op de universiteit niets over het management en de opvolging van familiebedrijven en hoe de specifieke energie die bij familiebedrijven loskomt geactiveerd kan worden voor de economie?”, vraagt Croon zich af.

“Studenten wilden vroeger uitsluitend naar bedrijven als Philips en Shell, nu is er gelukkig meer aandacht voor MKB-bedrijven en start-ups. Ik mis daarin de aandacht voor familiebedrijven, want ook die hebben goede managers, staf en specialisten nodig en soms directieleden, bijvoorbeeld als de volgende generatie nog niet klaarstaat.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief