“Focus aanbrengen op waar het naartoe moet” [profielinterview Mediationpraktijk Blikkenburg]

 In Dossier: Mediation Top 30

Ze zit graag in de voorzittersstoel, maar dan wel zonder de voorzittershamer. Wel hanteert Esther van Vooren (Mediationpraktijk Blikkenburg) bij conflicten in familiebedrijven met liefde het zwaard om knopen door te hakken. “Mensen zijn bereid te luisteren naar elkaars nieuwe perspectieven, maar niet naar oude koeien uit de sloot.”

Als telg uit een ondernemende familie in het MKB heeft Esther van Vooren, oprichtster en eigenaar van Mediationpraktijk Blikkenburg, een antenne ontwikkeld voor verhoudingen en dynamiek in familiebedrijven. Haar mediationpraktijk is sinds 2008 gericht op familiebedrijven en vermogende particulieren. Hoewel Register Mediator, werkt Van Vooren ook als procesbegeleider samen met families aan oplossingen bij conflicten die ontstaan door bijvoorbeeld echtscheiding of bedrijfsoverdracht. “Alles is afhankelijk van de problematiek die zich aandient”, vertelt ze. “Ik word ingeschakeld als deskundige derde en kijk dan welke benadering het beste toepasbaar is.”

Problematiek isoleren
Wanneer problematiek te isoleren is, werkt Van Vooren vaak vanuit een mediation-overeenkomst. Maar in het geval van een conflict waarbij verschillende partijen betrokken zijn en ook de bedrijfsvoering een component is, is het vaak beter dit proces als geheel te begeleiden. “Er is een schoolstrijd gaande en er zijn mensen die denken dat je met mediation alles op kunt lossen, maar ik vind dat je voorzichtig moet zijn en moet nadenken over wanneer je mediation inzet. Het risico bestaat dat mediation de bedrijfsvoering in de wielen rijdt en dan moet je het vervolgens daar ook oplossen om de verhoudingen binnen de familie te herstellen.”

Afscheid van positie
In het geval van conflicten gaat het om veel meer dan bezittingen. “Het gaat voor mensen meestal om de positie die zij hebben. Bijvoorbeeld in het geval van een scheiding, waarbij de ‘koude kant’ afscheid moet nemen van de partner, maar ook van schoonfamilie, het familiebedrijf en netwerken waar zij deel van uitmaakten.” Samen met hen formuleert Van Vooren hoe hun nieuwe leven eruit gaat zien en hoe zij op een bevredigende manier afscheid kunnen nemen van hun oude leven. Dit kan zeer positieve uitkomsten hebben, maar niets menselijks is haar vreemd. “Familiebedrijven zijn geen eenheidsworst. In families kan van alles gebeuren; daar kijk ik niet van op.”

Overdrachtsproblematiek
Wat betreft overdrachtsproblematiek valt het Van Vooren op dat familiebedrijven op dit gebied lang niet zo kwetsbaar zijn als vaak gedacht. “Zeker de babyboomgeneratie heeft zich al pratende ontwikkeld en familiesystemen zijn niet meer zo gesloten als twintig jaar geleden. Er wordt veel meer gepraat, al is dat soms nog langs elkaar heen.” De ondernemers willen hun bedrijf goed achterlaten en frisse zoons, dochters, nichten of neven staan klaar om het over te nemen. Vaak gebeurt het dat zij een ‘pre-mediation’-traject ingaan om problemen voor te zijn. “Dit blijkt zeer effectief. In een familiestatuut kun je bijvoorbeeld al veel helder maken over de toekomstige bedrijfsoverdracht, zelfs wanneer deze nog lang niet aan de orde is.”

Nieuw perspectief
Familiepatronen herkent Van Vooren vanuit haar eigen achtergrond en training snel. Zij stelt dat rollen uit het familiesysteem in het bedrijfssysteem vaak niet langer houdbaar zijn. “Bijvoorbeeld de neef die nog altijd als ‘het kleine neefje’ wordt gezien, maar dat allang niet meer is. Voor hem is het belangrijk om in het bedrijf voor vol aangezien te worden.” Als externe adviseur is het de plicht van een mediator of procesbegeleider te zorgen dat iedereen de rol en positie inneemt die hem of haar ook toekomt. En dat deze hem of haar ook gegund wordt. In veruit de meeste gevallen komen families hier zelf al uit. Alleen in de gevallen waar een verandering in dynamiek verstorend werkt, kan een onafhankelijke deskundige uitkomst bieden. “Ik probeer focus aan te brengen waar het naartoe moet: het nieuwe perspectief. Mensen zijn meestal wel bereid te luisteren naar elkaars nieuwe perspectieven, maar niet naar oude koeien uit de sloot. Zo creëer je een werk- of leefbare situatie, waarin je tot oplossingen komt.”

Voor meer informatie over Mediationpraktijk Blikkenburg, klik hier.  

 

Recommended Posts