Fundix lanceert pensioen voor DGA’s en familiebedrijven

 In Privé & Vermogen

Amsterdam – Vermogensbeheerder Fundix introduceert een pensioenproduct voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) en familiebedrijven die hun pensioenopbouw in eigen beheer, via hun besloten vennootschap willen houden. Het grote voordeel van de methode: de liquide middelen blijven binnen de BV beschikbaar.

Fundix denkt met dit product in een duidelijke behoefte te kunnen voorzien. ‘Wie een pensioen opbouwt, kan doorgaans pas over het geld beschikken als de pensioenleeftijd is aangebroken’, zegt Evert Oosterhuis (foto), directeur van Fundix. ‘Voor een DGA kan dit zeer vervelend zijn als het even slecht gaat met zijn bedrijf en hij het geld hard nodig heeft. Of wanneer zich bijvoorbeeld een interessante investeringsmogelijkheid aandient.’

Met het Fundix DGA-pensioen kan de ondernemer te allen tijde over zijn geld beschikken. ‘Daarnaast biedt ons nieuwe product een helder risicomanagement van zijn beleggingsportefeuille’, verklaart Oosterhuis. ‘Een kenmerk dat deze specifieke doelgroep zeker zal aanspreken.’

Storting ten laste van fiscale winst
Fundix stelt op basis van een intake een maatwerkportefeuille samen uit een groep van driehonderd beleggingsfondsen. Het maximale portefeuillerisico bedraagt hierbij 12,5 procent. Ter vergelijking; het risicoprofiel van de AEX bedraagt 25 procent. Dit risico wordt jaarlijks afgebouwd. Oosterhuis: ‘Maandelijks controleren we het portefeuillerisico. Als het nodig is, voeren we de transacties uit om binnen de afgesproken risicokaders te blijven.’

De DGA stort de pensioenbijdrage ieder kwartaal in de module Fundix DGA-pensioen. De vennootschap kan deze pensioendotatie, als wordt voldaan aan de spelregels van de belastingdienst, ten laste brengen van de fiscale winst. Storting en onttrekking lopen via de vennootschap en maken onderdeel uit van het risicomanagement van de beleggingsportefeuille.

Heldere kostenstructuur
Fundix biedt naar eigen zeggen duidelijk inzicht in het risicoprofiel en de kosten voor het nieuwe pensioenproduct zijn competitief. Waar de grootbanken gemiddeld een vergoeding van ruim 1 procent over het vermogen op jaarbasis vragen, werkt Fundix met een vaste fee van 20 euro per maand.

Alleen als de ondernemer voor trackers kiest, komt hier bovenop een vergoeding van 0,6 procent over het vermogen op jaarbasis. De reden hiervan is dat op trackers geen provisievergoeding van toepassing is. Oosterhuis: ‘Ook op het gebied van de kosten kiezen we voor helderheid. We rekenen geen transactiekosten, instap- of uitstapkosten, performance-fee of bewaarloon. We zijn ervan overtuigd dat juist deze doelgroep grip wil krijgen op de kosten.’

Recent maakte adviesbureau Lane, Clark &Peacock bekend dat gemiddeld 17 procent van de jaarlijkse pensioenpremies op gaat aan uitvoeringskosten. Fundix stelt zich tot doel deze kosten voor haar cliënten aanmerkelijk te verlagen.

Recommended Posts