Gebrek aan opvolging voornaamste oorzaak verkoop onderneming

Eigenaren van mkb-bedrijven, waaronder veel familiebedrijven, verkopen hun onderneming eerder dan tien jaar geleden. De voornaamste reden is het gebrek aan opvolging. 

Dat blijkt uit de Brookz Overname Barometer, die werd gehouden onder 128 fusie & overname advieskantoren. Deze kantoren begeleiden, uitgedrukt in het aantal begeleide transacties, rond de 80% van de Nederlandse mkb-overnamemarkt.

Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat de gemiddelde leeftijd van de verkoper gedaald is. Tien jaar geleden was de verkoper gemiddeld 60 jaar, nu verkopen eigenaren van mkb-bedrijven het bedrijf op hun 55e.

Reden van verkoop
De voornaamste redenen van eigenaren van deze bedrijven is het gebrek aan opvolging: dit wordt door meer dan 40 procent van de ondervraagden genoemd. Ook de gewenste focus op andere activiteiten of een nieuwe onderneming (zeventien procent), het veiligstellen van opgebouwde financiële zekerheden (cashen) en het inzicht dat het bedrijf toe is aan een nieuw type manager (beide vijftien procent) zijn redenen die veel genoemd worden.

Tien procent van de ondervraagden zegt dat familie-omstandigheden (of ziekte) de oorzaak van de verkoop is. Daarmee lijkt meer dan de helft van de verkopen van midden en klein bedrijven een motief te vinden in de familie of het gebrek of opvolging.

Een golf van overnames?
Al langer wordt er gesproken over een aankomende golf van verkopers op leeftijd. Het zou hen tijdens de crisis niet gelukt zijn hun bedrijf te verkopen, of zij wilden dat simpelweg niet. Eén op de drie overnameadvieskantoren denkt dat deze golf van oudere verkopers nog gaat komen, een kwart denkt van niet en het resterende deel weet niet of deze golf er nog aan komt.

Verklaringen
Peter Rikhof, hoofdredacteur en oprichter van Brookz, denkt dat er twee oorzaken zijn voor het gegeven dat ondernemers hun bedrijf steeds jonger van de hand doen. “Door de snelle technologische ontwikkelingen is de levenscyclus van veel bedrijven een stuk korter geworden. Bedrijven worden daardoor steeds sneller en in een eerder stadium verkocht”, schrijft Rikhof.

Daarbij zouden jonge ondernemers veel meer voor een exit openstaat dan vorige generaties. “Het bedrijf overdragen aan de volgende generatie, dat doen veel ondernemers toch al niet meer.”

Het hele rapport is te downloaden via deze link.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief