Gebrek aan pensioenkennis kost MKB’er veel geld

 In Bestuur & Personeel

MKB-bedrijven, waaronder veel familiebedrijven, voldoen vaak onbewust niet aan pensioenregels. De terugvordering die daaruit volgt, kan oplopen tot enkele tonnen. Dit kan in sommige gevallen zelfs tot een faillissement leiden, zeggen pensioenadviseurs.

Judith Schwartz is pensioenadviseur bij Fiduce. Zij zegt dat de informatie die de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst verstrekken, vaak tekort schiet.

Eenvoudige oplossingen
Volgens Schwartz kunnen MKB’ers door middel van kleine aanpassingen beter worden voorgelicht. “Dit kan redelijk simpel door het uitreiken van een checklist waarop eventuele plichten van de ondernemer beschreven staan.” Volgens haar kunnen tussentijdse controles ook werken, bijvoorbeeld bij een boekhouder van een ondernemer.

Eigen verantwoordelijkheid
Tussentijdse wijzigingen in de ondernemingsactiviteiten zijn vooral van invloed op cao-verplichtingen. Dat is echter niet altijd bekend bij bedrijven met minder dan 250 personeelsleden. Het pensioenfonds of de belastingdienst is er niet voor verantwoordelijk dat de ondernemer op de hoogte is van alle wijzigingen. “Strikt genomen is de ondernemer zelf verplicht om zo’n onderzoek te doen”, aldus Judith Schwartz.

Verzekeraar
Pas vanaf het moment waarop een ondernemer pensioengerechtigd personeel in dienst neemt, is een pensioenadviseur van belang. Het kan een ondernemer veel geld kosten wanneer deze verplicht is om pensioen op te bouwen voor zijn werknemers en de pensioenregeling met terugwerkende kracht beëindigd wordt. Vooral in branches waar sprake is van een verplicht pensioenfonds, kan het gebrek aan kennis van ondernemers veel geld kosten.

Recommended Posts