Gedeputeerde provincie Overijssel: Europa, focus op mkb en familiebedrijven!

Dat familiebedrijven hard worden getroffen door de coronacrisis is inmiddels wel bekend. De oplossingen voor dit probleem vormen eveneens voer voor menig krantenkop en opiniestuk. In het FD van maandag 8 juni pleit Eddy van Hijum, gedeputeerde van de provincie Overijssel, om mkb- en familiebedrijven meer centraal te stellen in het herstelplan van de Europese Commissie.

In het opiniestuk, dat hier valt te lezen, gaat Van Hijum in op de rol van het midden- en kleinbedrijf binnen de Europese economie. Op dit moment spitst de discussie rondom het herstelplan voor de Europese economie zich voornamelijk toe op de vraag: gift of lening? Of de zwaarst getroffen landen door middel van giften of door middel van terug te betalen leningen gesteund moeten worden.

Echter, hoe het midden- en kleinbedrijf er met behulp van het Europese Herstelplan weer bovenop moet komen, dát onderwerp blijft momenteel volledig onderbelicht. Terwijl het midden- en kleinbedrijf een groot deel van de Europese banenmarkt voor haar rekening neemt. Twee derde van alle Europese banen, zo valt te lezen. Daarnaast zijn veel van deze midden- en kleinbedrijven familiebedrijven. Met ‘sterke wortels in de regio’s’, zoals Van Hijum het omschrijft.

Garanties leningen voor mkb

In april maakte de Europese Commissie bekend 1 miljard euro vrij te maken uit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (ESFI). Dit bedrag dient als garantie voor het Europese Investeringsfonds (EIF). Een fonds dat weer deel uitmaakt van de Europese Investeringsbank Groep. Hiermee is het EIF in staat om op haar beurt banken en andere kredietverstrekkers aan te moedigen om ten minste 100.000 Europese midden- en kleinbedrijven financieel te ondersteunen d.m.v. kredietverstrekking.

In de ogen van Van Hijum is dit onvoldoende. Deze garanties blijven voor een groot deel uiteindelijk aan de strijkstok van de banken hangen. Daarnaast zijn deze kredietverstrekking geen giften. Het zijn uiteindelijk schulden die weer terugbetaald moeten worden.

Hij roept de Europese Commissie op om haar slogan think small first waar te maken en helder beleid voor het ondersteunen van het mkb vorm te geven. Door schulden om te zetten in aandelenkapitaal. Door het mkb te ondersteunen in hun transitie richting een digitale en circulaire economie. Maar ook door de ondersteuning weer dichter naar het mkb zelf toe te trekken. Door regionale ontwikkelfondsen het vermogen te bieden om de financiële wendbaarheid van het mkb te versterken. En door ondersteuning in scholing, innovatie en financiering regionaal te organiseren.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief