Gemiddelde varkensboer maakt 35.000 euro verlies

 In Geen categorie

Familiebedrijven in de varkenshouderij zagen hun inkomsten afgelopen jaar teruglopen. Bijna 80 procent heeft liquiditeitsproblemen en naar verwachting zal de trend van steeds minder varkensboeren ook de komende jaren aanhouden.

Het blijkt in de gehele veehouderij slecht te gaan. Niet alleen varkensboeren, maar ook de melkveehouderij had het moeilijk dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van het LEI, het sociaal-economisch onderzoeksinstituut van de Universiteit in Wageningen. Toch is het leed het grootst onder de varkensboeren.

Inkomensdaling
De Nederlandse varkensboeren hadden het moeilijkste jaar ooit, blijkt uit de cijfers. Het gemiddelde jaarinkomen zakte in de sector tot een verlies van 35.000 euro. Het is niet het eerste jaar dat varkensboeren het moeilijk hebben in Nederland. Er is een duidelijke trend zichtbaar. “Al lange tijd is het inkomen van de varkensboeren al te laag om van te leven. Het inkomensniveau is dit jaar niet gewoon slecht, maar verschrikkelijk”, aldus Robert Hoste van het onderzoeksinstituut LEI tegenover Trouw.

Varkensboeren zoeken steeds meer naar nevenactiviteiten om toch de benodigde inkomsten te genereren. Een typische constructie is een extra baan buitenshuis. Toch zit een deel van de bedrijven dusdanig aan de grond dat zij het hoe dan ook niet zullen overleven. “Alleen de sterksten zullen overblijven en ook voor hen zal het niet meevallen”, aldus Hoste.

Daling
Het aantal Nederlandse boeren daalde de afgelopen jaren gemiddeld met acht procent per jaar. De komende jaren zal deze trend naar verwachting doorzetten. Bijna tachtig procent van de varkensbedrijven kampt dit jaar in meer of mindere mate met liquiditeitsproblemen. Deze sector heeft het zo moeilijk doordat milieu en welzijn hoge kosten met zich meebrengen.

Recommended Posts