Getroffen agrarische sector moet hand in eigen boezem steken

Nu er geen landbouwproducten naar Rusland mogen worden verkocht, heeft de agrarische sector het zwaar. Is dat dat schuld van de boycot of de boeren zelf?

De Russische handsboycot pakt erg slecht uit voor Nederlandse producenten van landbouwproducten, waaronder veel familiebedrijven. De prijzen zijn tot een dieptepunt gedaald en verbetering lijkt nog niet inzicht. Overal in het land gaan stemmen op om de boeren, die veelal werken in familieondernemingen, te helpen. Vanuit de eigen sector gaan er ook stemmen op om kritischer te kijken naar wat de branche zelf kan doen om in de toekomst dit soort problemen te voorkomen. Melkveehouder Willem van Engeland roept vandaag op telegraaf.nl boeren op om ook de hand in eigen boezem te steken. “Jarenlang produceren zij alsmaar meer. We hebben hier een prachtige agrarische sector maar we gaan ten onder aan ons eigen succes. Waarom nog meer produceren als er eigenlijk geen vraag naar is? Waarom zo afhankelijk zijn van instabiele markten zoals Rusland en China?”

Toekomst voor het agrarische familiebedrijf
Van Engeland heeft samen met zijn broer een melkveehouderij in het Brabantse Sint Oedenrode. Hij stelt voor om in de nabije toekomst in alle sectoren een quota in te voeren. Op die manier wordt dan weer meer geïnvesteerd in kwaliteit in plaats van kwantiteit. Een positief gevolg is tegelijkertijd dat er minder uitstoot is en dat er minder gebruik hoeft te worden gemaakt van buitenslandse seizoenarbeiders. Zeker door de politieke onrust in de wereld is het van belang dat Nederlandse agrariërs minder afhankelijk worden van andere landen, is het idee. “Zo krijgen ook de familiebedrijven weer een toekomstperspectief en hoeft niet alles in de landbouw naar mega. Als tegemoetkoming bieden de supermarkten alleen nog maar Nederlandse producten aan of producten met dezelfde productie-eisen. Ik zie alleen maar voordelen.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief