Great Place To Work lanceert nieuw meet- en organisatiemodel in Nederland

Great Place To Work heeft een nieuw meet- en organisatiemodel gelanceerd in Nederland: Great Place To Work For All. Dit nieuwe meetinstrument gaat structureel bijdragen aan het versneld realiseren van een inclusieve werkvloer.

Op de dag dat de overheid een diversiteitsbarometer publiceert om inzicht te krijgen in de diversiteit in aantallen op de werkvloer, gaat Great Place To Work (dat ook het open platform WieZetJijOpEen.nu ondersteunt) met haar aanpak nog een slag verder. Great Place To Work biedt organisaties inzicht in hun cultuur, om zo de diversiteit te vergroten en versnellen.

Het For All-model bevat alle aspecten, met vertrouwen als fundament, die relevant zijn voor werkgevers gezien de huidige trends. Het For All-model meet via twee instrumenten (medewerkers- en cultuuronderzoek) in hoeverre een organisatie hierin is geslaagd. Maar ook wat de aanknopingspunten zijn, om in gesprek te gaan. Dit stimuleert om actief diversiteit naar binnen te halen. Ook zorgt het ervoor dat er een omgeving ontstaat waarin iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Het creëren van psychologische veiligheid én een eerlijke behandeling van eenieder. Ongeacht wie je bent, hoe je eruit ziet of wat je doet.

Het nieuwe meetinstrument gaat bij organisaties (nog) meer blootleggen waar de uitdagingen liggen. Ook ontleedt het kansen voor werkgevers, op hun route naar een inclusieve werkcultuur.

Diversiteit

Voor het creëren van een inclusieve organisatie is inzicht in aantallen niet voldoende. Diversiteit is geen afvinklijst of kortetermijnproject, maar een gedachtegoed dat door de gehele organisatie omarmd moet worden. Een diversiteitspercentage halen heeft geen zin als de interne cultuur niet meebeweegt.

Het nieuwe meetmodel biedt een uniek inzicht in hoe medewerkers binnen de organisatie hun werkplek en omgeving ervaren. Het model gaat niet uit van gemiddelden, maar kijkt ook of er een consistente positieve werkbeleving bestaat tussen alle demografische groepen. Een werkgever waarin bijvoorbeeld alleen de jongere generatie managers blij zijn en de vrouwen die minder dan twee jaar in dienst zijn niet, maakt de organisatie niet voor iedereen een ‘great place to work’.

Met deze inzichten kun je als organisatie verder bouwen aan een veilige omgeving waarin iedereen eerlijk wordt behandeld. Ongeacht afkomst, religie of uiterlijk. “Werkgevers die succesvol willen zijn als inclusieve organisatie doen er goed aan om de focus te leggen op vertrouwen, gedrag en cultuur”, aldus Wencke Ester-Lorber. Zij is commercieel directeur bij Great Place To Work Nederland.

Daling arbeidsverzuim

Uit onderzoek van Great Place To Work onder honderdzestig organisaties blijkt dat vertrouwen binnen een organisatie leidt tot meer innovatiekracht en groei. Organisaties met een hoge mate van vertrouwen (negentig procent of meer) hebben gemiddeld een lager verzuimpercentage van 2.37 procent. Dit ten opzichte van 3.29 procent bij organisaties met een vertrouwensindex van zeventig tot tachtig procent.

Organisaties met een hoge mate van vertrouwen (negentig procent of meer), hebben gemiddeld gezien een omzetstijging die zeventien procent hoger ligt dan bij organisaties met een vertrouwensindex van zeventig tot tachtig procent, zo tonen de onderzoeksresultaten eveneens.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief