Grote impact op innovatiekracht Nederland door familiebedrijven

 In Geen categorie, Sticky

Eigenaren van familiebedrijven steunen het beleid omtrent innovatie meer dan eigenaren van andere soort bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van prof. dr. Robert Flören, hoogleraar familiebedrijven aan Nyenrode Business Universiteit.Dit onderzoek laat tevens zien dat wanneer er meer financiële middelen aanwezig zijn, bijna een derde van de familiebedrijven innovatiever zou zijn.

De impact die familiebedrijven hebben op de innovatiekracht in Nederland blijkt groot te zijn volgens Rob van den Biggelaar, Manager Sector Banking ING. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 62 procent van de familiebedrijven minimaal één nieuw product of dienst op de markt heeft gebracht in de laatste drie jaar. Daarbij zijn de bedrijfsprocessen ingrijpend verbeterd of vernieuwd bij 72 procent van alle familiebedrijven. Flören: “Familiebedrijven doen op het gebied van innovatie dus niet onder voor andere typen bedrijven. Sterker nog, dankzij kapitaal verstrekt door haar eigenaren, kunnen familiebedrijven zich langetermijninvesteringen in innovatie veroorloven.”

Potentie en bedreigingen

Het onderzoek van Flören laat naast de kansen in innovatiekracht ook enkele bedreigingen zien. Deze bedreigingen hebben te maken met de afhankelijkheid van de innovatieve kracht van de oprichter en de mate waarin een bepaald percentage van het familievermogen vastzit in het familiebedrijf. “Juist familiebedrijven hebben aanzienlijk vaker onvoldoende financiële middelen om te innoveren. Dit betekent dat er ruimte is om de innovatiekracht van familiebedrijven te versterken. Ruim 32 procent van deze bedrijven zou innovatiever zijn wanneer zij zouden beschikken over meer financiële middelen.”

Afzien van dividend

Waar 60 procent van de eigenaren van niet-familiebedrijven geen dividend uit laat keren ten behoeve van innovatie, is 79 procent van de eigenaren van familiebedrijven bereid dit te doen. Tevens is 65 procent van de eigenaren van familiebedrijven bereid om een jaar negatieve resultaten te draaien ten gunste van innovatie, tegenover 40 procent bij niet-familiebedrijven. Flören: “De steun van eigenaren omtrent innovatiestrategieën van familiebedrijven blijkt sterk af te wijken van de bereidheid van de eigenaren van niet-familiebedrijven. Een belangrijke verklaring voor het feit dat familiebedrijven ondanks hun beperkte financiële middelen goed kunnen concurreren met de niet-familiebedrijven op het gebied van innovaties.”

Bedrijfsopvolging

Uit onderzoek blijkt dat bedrijfsopvolging, een belangrijk thema in familiebedrijven, een bedreiging kan zijn voor het innovatieve vermogen. Bij ruim 29 procent van alle familiebedrijven vreest de huidige directeur dat het innovatieve karakter van het bedrijf vermindert na zijn of haar vertrek. Dit percentage stijgt tot 38 procent voor de familiebedrijven waar de oprichter nog actief is. “Familiebedrijven moeten hierop inspelen, wat in toenemende mate ook wordt gedaan. Een aanzienlijk deel van de familiebedrijven ziet bedrijfsopvolging namelijk als kans het innovatieve vermogen van het bedrijf te vergroten. Bijna 52 procent van de van de huidige directeuren stelt dat het voor de continuïteit van het familiebedrijf van groot belang is dat de nieuwe directeur innovatiever is dan de huidige,” stelt Flören vast.

Familiebedrijven staan er goed op wat betreft innovatieve ontwikkelingen. De mythe dat familiebedrijf conservatief zijn en vasthouden aan producten, processen en markten, waardoor voor innovatie weinig ruimte is, blijkt onwaar volgens dit recente onderzoek.

Recent Posts