Hans Biesheuvel: “Als het aan mij ligt, komt er een minister van Familiebedrijven”

 In Dossier: ONL

Wat doe je als je ontevreden bent over het reilen en zeilen van de vereniging waar je voorzitter van bent? Dan stap je op. En dat is precies wat Hans Biesheuvel vorig jaar deed. Niet alleen verliet hij MKB Nederland; hij richtte ook een nieuwe stichting op: ONL voor Ondernemers. Met ONL wil hij ondernemers ondersteunen en hen een stem geven. Daarbij geeft hij komend jaar drie groepen extra aandacht: ondernemersverenigingen, vrouwelijke ondernemers en familiebedrijven.

Als hij praat over zijn werk, slaat hij soms met de hand op tafel. Zijn armen praten druk mee. Biesheuvel is een bevlogen ondernemer. Hij zit nooit stil. Heeft altijd een idee. En durft risico’s te nemen. Maar hij is meer dan een ondernemer. Hij is lobbyist. Probeert de agenda van de Tweede Kamer te beïnvloeden. Wil nog wel eens een relletje schoppen om zo de aandacht op een probleem te vestigen. Staat graag met zijn poten in de klei. En waar je hem ook ziet, hij is altijd goedlachs. “Maar ik kan me ook echt boos maken”, zegt Biesheuvel. “Bijvoorbeeld over het rondpompen van belastinggeld.”

Ronduit geëmotioneerd raakte Biesheuvel van het verhaal van een vrouwelijke ondernemer die een sigarenzaak runt. “Pomphouders, slijterijen en sigarenwinkels aan de grens vangen harde klappen op als gevolg van de accijnsverhoging. Ik sprak onlangs een vrouw die in Zeeland een sigarenwinkel runt. Zij kan het hoofd amper boven water houden. Dat soort schrijnende zaken raakt me diep. Daar gaan we met ONL dan ook echt iets aan doen. Want als het gaat om accijnzen, zijn we echt het lachertje van Europa.”

Gezonder ondernemersklimaat
In september 2013 richtte Biesheuvel samen met ondernemer Mirjam Bink ONL op. De stichting gebruikte het eerste half jaar om in gesprek te treden met ondernemers en op basis daarvan een agenda op te stellen. “We weten nu wat ondernemers willen en waar ze tegenaan lopen. Aan ons de taak om die punten op de politieke agenda te krijgen. We willen ondernemerschap beter op de kaart zetten en mensen inspireren ondernemer te worden.”

Het onderwerp dat bovenaan de agenda van ONL staat, is kredietverlening. “Veel bedrijven en familiebedrijven worstelen met een thema als financiering. De overconservatieve houding van banken weerhoudt veel ondernemers ervan om te groeien en staat overdracht aan de volgende generatie in de weg.” Biesheuvel spreekt in dat opzicht over een gapend gat. “Waar familiegestuurde bedrijven bezig zijn met de lange termijn en echt visie hebben, zijn overheid en bancaire sector vooral bezig met de korte termijn.” En dus zijn alternatieven nodig.

Een van die alternatieven is de kredietunie. Een kredietunie fungeert in feite als kas, waaruit mkb’ers kunnen lenen. Aan zo’n unie nemen ondernemers deel die ervaren zijn op het gebied van kredietverstrekking. Zij fungeren als coach voor de kredietnemers. “Ik juich dergelijke initiatieven in principe toe. Maar het fenomeen is nog te nieuw om hier echt iets over te zeggen.”

ONL flirt nu met het idee om een nationale ondernemersbank op te richten. “Daarvoor hebben we wel echt de hulp van de overheid nodig. Niet om het op te zetten, maar wel om het te faciliteren. En het liefst ook om ons te helpen van de reguliere route af te wijken zodat we het proces wat kunnen versnellen.”

Spreekbuis
Tekenend voor Biesheuvel is zijn veranderdrift. Mopperen is niet zijn stijl. “Daar bereik je niets mee. Als je verder wilt komen, moet je het probleem benoemen en het aanpakken.” En dat is precies wat hij met ONL voor Ondernemers pleegt te doen. “We zien bij ondernemers dat ze zich belemmerd voelen ook werkgever te worden. Want de stap van een eenmansbedrijf of kleine onderneming met partners naar een bedrijf met werknemers, blijkt groot te zijn. Ze stuiten onder andere op een wirwar aan regels. Dat willen we bij de politiek aan de kaak stellen. Zo hopen we een gezonder ondernemersklimaat te creëren. Overheden, zowel op gemeentelijk als landelijk niveau, moeten echt ondernemersvriendelijker worden. Meer hun taal spreken en de flexibiliteit bieden die van ondernemers tegenwoordig wordt verwacht. De bestuurlijke snelheid mag dus wel een tandje hoger.”

Zijn ambities verder voor de komende tijd? “We hebben met ONL een schaduwkabinet aangesteld. Daaraan neemt onder andere een minister van Familiebedrijven deel. Dat is door de echte ministers heel positief ontvangen. Als het aan mij ligt, komt er straks echt een minister van Familiebedrijven of een minister van Ondernemerszaken.Dan krijgt ondernemend Nederland echt een stem.”

 

Recommended Posts