Help, mijn vader denkt een betere directeur te zijn [blog]

 In Bedrijfsoverdracht, Innovatie

We ontmoeten regelmatig familiale ondernemers waar de pater familias afscheid neemt van het familiebedrijf en de nieuwe generatie het stokje overneemt. De nieuwe generatie, geboren in een andere periode, heeft een andere horizon en vaak ook een andere ambitie. Ze zien de zaken meestal anders dan hun voorganger(s).

 Als opvolger heb je in de eerste plaats een andere persoonlijkheid waardoor je stijl van leidinggeven ook anders is. Daarnaast dien je als opvolger nog gezag op te bouwen. Hiervoor heb je visie, daadkracht, ondernemerschap én lef nodig. Geloofwaardigheid en het opbouwen van respect zijn een van de grootste uitdagingen waar de volgende generatie voor staat.

Met het erven van de familienaam en het familiebedrijf, erf je echter niet automatisch de kwaliteiten en de vaardigheden die nodig zijn om succesvol te ondernemen. Zo spraken we laatst ondernemer Kees. Hij ervoer een dagelijkse worsteling met zowel zijn vader als zijn medewerkers. “Mijn vader denkt dat hij een betere directeur is dan dat ik dat ben.”

Zijn vader was een dominante leider, hij had een leiderschapsstijl helemaal passend bij die tijdsgeest. Hij was altijd aan het werk en de medewerkers deden gewoonweg wat hen werd opgedragen en toonden door deze stijl van leidinggeven zelf geen initiatief. Kees wilde dit anders. Hij realiseerde zich dat het hoog tijd was voor een andere aansturing en bedrijfsvoering om succesvol te blijven als bedrijf. Hij wilde zelf meer uit de operatie en leren hoe hij meer tijd en ruimte kon creëren voor strategie en ontwikkeling.

Kees is geen uitzondering. De nieuwe generatie heeft vaak een gedegen opleiding gevolgd, maar is niet opgeleid of heeft nog geen ervaring met het goed en effectief doorvoeren van veranderingen. Dat is echt hele andere koek.

Je dient als nieuwe directeur een halve verandermanager te zijn, gewoonweg omdat er vaak lange tradities doorbroken dienen te worden om echt vernieuwend te zijn. En dan moet je deze processen ook nog een goed kunnen leiden. Geen makkelijke opgave. Het goede nieuws is dat je dit zeker kunt leren. Dat heeft Kees gedaan, waardoor hij nu de directeur is die hij wil zijn. Niet alleen de onderlinge samenwerking met zijn vader en zijn medewerkers is verbeterd, maar ook het bedrijfsresultaat. Kees ervaart nu meer rust en plezier.

5 tips die jou kunnen helpen naar succesvol directeurschap:

1. Leg zaken minder op en betrek je medewerkers bij veranderingen; vraag om input.
2. Wees concreet in wat de verandering voor je medewerkers oplevert en wat de hobbels (kunnen) zijn.
3. Vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers door vragen te stellen. Bijvoorbeeld: “Welk onderdeel wil jij oppakken?”
4. Geef aan wat je wel wilt in plaats van wat je niet
5. Stel jezelf op als leerling en leer van situaties; niemand heeft alle wijsheid in pacht. Met andere woorden: stel je kwetsbaar op.

Deze blog werd geschreven door onze partners van Succesvolle Opvolging.

Recommended Posts