Het belang van financiële planning bij de overdracht van het familiebedrijf

Hoe zorg je voor een aangename en onbezorgde oude dag na overdracht van je onderneming? Machteld Bijkerk,  Senior Tax Manager en gecertificeerd Financieel Planner bij CROP accountants & adviseurs, gaat in op het belang en het nut van een financiële planning voorafgaand aan de overdracht van jouw onderneming.

De overdracht van een onderneming heeft vaak een grote invloed op de financiële positie van de ondernemer. Van jaarlijkse dividendstromen om de inkomenspositie aan te vullen of vermogen op te bouwen, is na de overdracht wellicht alleen nog sprake van een huuropbrengst of beleggingsrendement, in combinatie met een pensioenuitkering en AOW.

Welk deel van het vermogen is nodig om lekker van te kunnen leven? Welke doelen en wensen zijn er verder? En kunnen die na de overdracht wel gerealiseerd worden? Kortom: het draait om financiële planning.

Waarom een financiële planning?

Binnen de financiële planning onderscheiden we verschillende life events. Life events zijn belangrijke gebeurtenissen in het leven van eenieder, dus ook in dat van de ondernemer. Denk bijvoorbeeld aan een huwelijk of gaan samenwonen, overlijden, stoppen met werken of een echtscheiding. Overdracht van de onderneming is ook zo’n life event.

Al dit soort gebeurtenissen hebben grote gevolgen voor jouw inkomens-en vermogenspositie als ondernemer en kunnen de haalbaarheid van jouw doelen en wensen beïnvloeden. Door het opmaken van een financiële planning krijg je inzicht in het verloop van inkomen en vermogen. Ook kun je zo zien of je al (of nog) op koers ligt om je doelen en wensen te realiseren en welke stappen je kunt zetten om je financiële en fiscale positie te verbeteren.

Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je de onderneming tenminste voor een bepaald minimumbedrag zult moeten verkopen. Of dat je je doelen ook met een lager rendement kunt realiseren. Dat het vanuit fiscaal oogpunt slimmer is om een deel van het vermogen naar een andere box te verhuizen. Of dat je je huidige huwelijkse voorwaarden en testament beter kunt aanpassen.

Stappen bij een financiële planning

Voorafgaand aan het opstellen van een financiële planning vindt eerst een inventarisatie plaats. We verzamelen de gegevens uit de financiële administratie, zodat we inkomen, vermogen en verzekeringsproducten in beeld hebben. Vervolgens gaan we aan de slag met jouw doelen en wensen. Wat vind je belangrijk en wat heeft voor jou de meeste prioriteit?

Na de inventarisatie gaat de planner aan de slag. Naast het opstellen en analyseren van de uitkomsten van het plan, zullen er ook aanbevelingen volgen. Adviezen waarmee je jouw wensen en doelen kunt realiseren en jouw financiële en fiscale positie kunt verbeteren en optimaliseren. De uitkomsten bespreken we met elkaar. Met de actiepunten die daaruit voortkomen gaan we vervolgens samen aan de slag.

Aandachtspunten bij overdracht onderneming

Vaak zien we dat bij overdracht van een onderneming binnen de familie de ondernemer graag gebruikmaakt van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Hierbij kan – als wordt voldaan aan de voorwaarden – de onderneming op fiscaal vriendelijke wijze worden overgedragen aan de volgende generatie. De aandelen worden aan de kinderen geschonken en er kan door hen een beroep worden gedaan op een grote vrijstelling in de schenkbelasting.

Schenking van de onderneming moet echter wel passen in jouw persoonlijke financiële plaatje. Wat heb je al aan vermogen opgebouwd, hoeveel inkomen komt er na het stoppen met werken jaarlijks binnen en is dat voldoende? De uitkomst van het financieel plan kan inhouden dat het toch noodzakelijk is om de onderneming aan de kinderen te verkopen voor een bepaald minimumbedrag, zodat jij verzekerd bent van een fijne oude dag. Een vraag die dan mogelijk opkomt is hoe het kind (of de kinderen) die koopprijs dan kan (of kunnen) financieren. Het volledig financieren van de koopsom is, ook fiscaal, eigenlijk niet mogelijk.

Een ander aandachtspunt is dat vaak niet alle kinderen het stokje binnen het familiebedrijf overnemen. Ouders willen in de regel alle kinderen financieel gelijk behandelen. Hoe regel je dat dan in een situatie waarin niet alle kinderen actief werkzaam (willen) zijn in de onderneming?

Conclusie: financiële planning geeft rust

Een goed financieel plan geeft je inzicht en overzicht van jouw financiële positie. Als je (nog) niet op koers ligt om je doelen en wensen te realiseren, kun je bijsturen door het maken van andere (financiële) keuzes. Bij een overdracht kan dat bijvoorbeeld betekenen dat je een hogere verkoopopbrengst zult moeten nastreven.

Heb jij behoefte aan inzicht in jouw inkomens- en vermogenspositie, omdat je overweegt je onderneming over te dragen? Of speelt er wellicht een andere life event? Neem dan contact op met één van de specialisten van CROP. We geven je graag rust door inzicht.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief