Hoe ga je om met het familievermogen?

Deventer – Het opgebouwde familievermogen is na twee generaties in veel families verdampt. Wat doen families die al verschillende generaties vermogen succesvol overdragen anders, dan families die hierin falen?

Bij veel familiebedrijven sneuvelt het opgebouwde vermogen binnen twee generaties. Toch zijn er ook voldoende familiebedrijven die hun vermogen wel succesvol overdragen aan de volgende generatie. Op basis van het onderzoek ‘Vermogensoverdracht in  Nederland’, schreven Marijke Kuijpers en Raimund Kamp van Guidato Family Office en Ad Kil, hoogleraar Researchdidactiek aan de Nyenrode Business Universiteit, het boek ‘De Gouden Rugzak’. Zij onderzochten achttien zeer vermogende Nederlandse erfgenamen door te kijken naar hoe zij zijn opgegroeid, zijn voorbereid op het toekomstige familiekapitaal en wat hun ervaring is met geërfd vermogen. Op basis van deze onderzochte punten reiken de auteurs ideeën en handvatten aan om het familievermogen generatiebestendig te maken.

Vermogensopvoeding
Ouders van vermogende kinderen praten te weinig met hun kinderen over het familievermogen en dat kan zorgen voor verwarring bij de kinderen. Om de kinderen toch zo goed mogelijk voor te bereiden op de erfenis, is een vermogensopvoeding van groot belang. Bij vermogensopvoeding gaat het om de communicatie over het familievermogen. Veel ouders zwijgen hierover tegenover hun kinderen en proberen hun kinderen zo normaal mogelijk op te voeden. Het is voor kinderen van vermogende ouders juist goed om te weten dat ze anders zijn dan anderen, maar toch houden veel ouders het bij een financiële opvoeding. Hierin proberen zij hun kinderen de vaardigheden te leren om zich financieel zelf te redden. Ouders kiezen vaak voor een financiële opvoeding omdat zij drie grote angsten hebben voor wat betreft een vermogende opvoeding van hun kinderen: te weinig zelfinitiatief, teveel belang hechten aan materiële zaken en met een ongeschikte (huwelijks)partner thuis komen.

Erfenis
Wat betreft de erfenis moeten veel keuzes worden gemaakt. In familiebedrijven zien de onderzoekers dat ouders wat betreft de toekomst van hun eigen kinderen in het familiebedrijf voor een dilemma staan. Zij willen loyaal zijn naar hun eigen ouders, maar daarnaast willen zij ook de mogelijkheid voor hun eigen kinderen open houden om opvolger te worden binnen het familiebedrijf. Het erven van familievermogen brengt kopzorgen met zich mee en daarom praten erfgenamen binnen een familiebedrijf ook met bijna niemand over het vermogen van de onderneming.

Van oud naar nieuw
In de ‘oude wereld’ concentreerden veel vermogende families en hun adviseurs zich vooral op Estate Planning. Hierbij stond de fiscale en juridische techniek voor het besparen op belastingen centraal. In de ‘nieuwe wereld’ zien de onderzoekers dat beide onderdelen nog van groot belang zijn, alleen komt er nog een derde onderdeel bij: het optimaal voorbereiden van de volgende generatie op de kansen en de verantwoordelijkheden van het familievermogen. Wat betreft dit laatste punt, zo blijkt uit het onderzoek, hebben veel familiebedrijven het moeilijk. Hierdoor komt het regelmatig voor dat het familievermogen na twee generaties is verdampt.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief