Hoe kom je aan goed technisch personeel?

 In Geen categorie

In Nederland hebben veel bedrijven moeite met het vinden van technisch personeel. Richard van der Gaag, salesmanager en commercieel manager bij detacheerder Brunel Engineering, vraagt zich af of familiebedrijven zich wel voldoende profileren op de arbeidsmarkt.

Goed technisch personeel is lastig te vinden, is een veelgehoorde klacht uit het bedrijfsleven. Merken jullie dat ook?
“Het is absoluut zo dat geschikt technisch personeel moeilijk te vinden is voor bedrijven. Er zijn drie ontwikkelingen gaande: vergrijzing, een afname van de aantallen studenten op HBO’s en universiteiten en een afvlakking van de kennis, met name op HBO’s. Studenten worden hier te generiek en te weinig tot specialist opgeleid. Het tekort is er al jaren en met allerlei initiatieven proberen wij de aanwas van studenten voor technische opleidingen te stimuleren.
Door de crisis is het aantal onvervulde vacatures even minder geweest, maar er is nog altijd een discrepantie tussen vraag en aanbod. Het probleem verschilt wel per branche. In de high-techsector, waarin bijvoorbeeld ASML een grote internationale rol blijft spelen, is de situatie anders dan in de bouw waarin de bouw van nieuwe woningen bijna stil is komen te liggen. Maar ook daar wordt een deel van de ingezakte vraag opgevangen door bijvoorbeeld infrastructurele projecten die gewoon doorgaan.
De uitdaging, en tegelijkertijd ons bestaansrecht, is om de aansluiting van de opleiding naar de praktijk mogelijk te maken voor afgestudeerden. Na verloop van tijd gaan ze vaak in dienst bij het bedrijf waar ze gedetacheerd zijn. Met name voor het midden- en kleinbedrijf worden we daardoor gezien als een belangrijk wervingskanaal.”

Hoe ga je als organisatie het beste om met het tekort aan technisch personeel?
“Het gevaar is dat je ingegeven door kort cyclische ontwikkelingen onvoldoende aandacht besteed aan werving. Terwijl het juist nu moet gebeuren: bedrijven moeten anticyclisch acteren en mensen interesseren voor een technische functie in hun organisatie. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want er zijn genoeg ondernemers die het water aan de lippen staan. Maar als de ruimte er enigszins is, heb dan ook de discipline om consequent door te werven en op te leiden. Bedrijven moeten daarbij oog hebben voor hoe zij zich profileren op de arbeidsmarkt, die door fenomenen als LinkedIn steeds transparanter is geworden. Het is daardoor voor concurrenten veel gemakkelijker om jouw mensen te benaderen en weg te kapen. Je moet daardoor je personeel juist nu optimaal faciliteren. Familiebedrijven zijn vaak sterk op de relatiekant en bieden vaak veel meer rust dan beursgenoteerde bedrijven. Dat zijn belangrijke pluspunten, maar ik vraag me weleens af of zij zich wel voldoende bewust zijn van de voordelen die zij bieden.”

Waarom staan familiebedrijven sterker ten opzichte van niet-familiebedrijven als het gaat om het werven van technisch personeel?
“Familiebedrijven waar wij mee werken zijn vaak hele mooie bedrijven in bijvoorbeeld de scheepsbouw, offshore en machinebouw. Je ziet bij dit soort bedrijven vaak de meest bijzondere innovatieve oplossingen ontstaan. Doordat er minder druk is van aandeelhouders en er niet alles om de volgende kwartaalcijfers draait, heerst er echt de rust om aan ontwikkelingen te werken. Je hebt het dan over de grotere bedrijven in Nederland, maar ook kleinere familiebedrijven zijn aantrekkelijk voor technisch personeel. Werving daarvan gebeurt er vaak direct vanaf de afdeling zelf en in sommige gevallen zelfs door de eigenaar zelf. Het gesprek gaat daardoor sneller naar de inhoud en juist dat inhoudelijke aspect is waar het technische professionals om draait. Zij vinden het prettig om te praten met mensen die direct bij het proces betrokken zijn en net zo gek zijn van het vakgebied als zijzelf.”

Recommended Posts