Hoe staat het MKB ervoor?

 In Geen categorie

Er zijn weer cijfers bekend over de staat van het MKB, waaronder veel familiebedrijven vallen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelde nieuw basismateriaal samen over de rol van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de economie van Nederland, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

CBS brengt vanuit verschillende invalshoeken in beeld wat “de staat” van het mkb (alle bedrijven met minder dan 250 werkzame personen) is. Een aantal opvallende conclusies die het CBS uit de data trok:

Nederland heeft relatief gezien bijna twee keer zoveel mkb-bedrijven als het Verenigd Koninkrijk en substantieel meer dan Duitsland. Dat komt met name door het grote aantal microbedrijven en zzp’ers in Nederland en de groei daarvan de afgelopen jaren.

Ondernemerschap in Nederland zit in de lift. Tussen 2010 en 2015 kwamen er ruim 100 duizend ondernemers bij. Het gaat daarbij in het bijzonder om een stijging van het aantal zzp’ers; het aantal ondernemers met personeel nam in dezelfde periode af.

Startende bedrijven in Nederland hebben een relatief hoge overlevingskans. Hoewel er (mede) daardoor steeds meer bedrijven bijkwamen, nam onder invloed van de crisis de werkgelegenheid in het mkb met 45.000 werkplekken af in de periode 2010 tot 2013.

Het mkb is na een periode van economische teruggang positief over de toekomst. Bij een meerderheid neemt de bedrijvigheid toe. In het bijzonder het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) is positief. Per saldo verwacht het mkb een toename in de werkgelegenheid.

Meer weten over de staat van het MKB? Bezoek de website.

Recommended Posts