ICQ Groep lanceert ICQ Finance voor bemiddeling financiële specialisten

 In Finance

ICQ ziet dat er naast IT-specialisten, ook een groeiende vraag zal zijn naar financiële specialisten. Daarom lanceren Jeroen Mensinga, Erik Mensinga en Ronald Ostermann ICQ Finance, waarbij ook in deze onderneming de freelance specialisten centraal blijven staan. Daar heeft de opdrachtgever uiteindelijk profijt van.

Tweelingbroers Jeroen en Erik Mensinga richtten eerder ICQ Groep op, met in beginsel de focus op IT-specialisten. Vanuit de markt ontstaat er een groeiende vraag naar financiële specialisten en dus is het lanceren van ICQ Finance een logische stap. Dit doen de broers Mensinga samen met Ronald Ostermann, die zelf een administratiekantoor heeft en vanuit zijn ervaring als interim professional kennis en vaardigheden naar ICQ Finance meebrengt.

Reële prijs en ethisch ondernemerschap
Onderscheidend aan ICQ is dat het bedrijf zich niet blindstaart op de marge die te verdienen valt met het detacheren van freelance professionals, maar zich focust op een adequate bemiddeling van freelancers naar haar clientèle. De juiste begeleiding bieden en goed bereikbaar zijn om als volwaardige sparringpartners te dienen, daar gaat het ICQ om. Jeroen Mensinga: “Er was nogal wat onvrede in de sector doordat er soms exorbitante marges voor de bemiddeling werden toegepast. Wij vonden dat verre van realistisch en acceptabel, voor zowel de cliënt als de freelancer. We besloten onder andere vanuit die gedachte ICQ op te zetten. Bij ons staan de specialisten centraal: zij zijn immers de grootste asset. Daarom zijn wij altijd transparant over onze marges geweest. Ook zijn wij tijdens de opdracht altijd goed bereikbaar voor de gedetacheerde professional. Voor hem of haar opereren we ook deels in de geest van de werkgever: we geven feedback, denken mee en geven waar nodig ondersteuning. Daar profiteert de opdrachtgever ook van.”

Meer dan allen een CV
Erik Mensinga signaleert een aantal trends op het gebied van detachering. Het aantal vacatures in de IT groeit en de financiële sector loopt daar net iets op achter. Steeds meer werk verplaatst zich daarbij naar het snijvlak van die twee gebieden, zo stelt hij. “Denk bijvoorbeeld aan de financiële systemen bij banken, waar kennis van ICT een steeds grotere rol is gaan spelen. Werkgevers hebben in die vakgebieden hun personeelsbestand geminimaliseerd en maken daardoor steeds meer gebruik van een flexibele schil, van mensen die niet in vaste dienst zijn. Nu de markt enigszins herstelt, spelen de competenties van werknemers steeds vaker een belangrijke rol. Dat is waar we als bemiddelingsbureau een meerwaarde bieden: voor ons is het immers vanzelfsprekend dat het om veel meer gaat dan het doorschuiven van een cv.”

Markt beweegt zich richting flexibeler werk
Niet alleen de werkgevers richten hun personeelsbestand op een andere manier in, ook de IT- en finance-professionals zijn steeds vaker geneigd om als freelancer op verschillende plekken ervaring op te doen en deze opgedane ervaringen weer elders in te zetten, zo geeft Jeroen Mensinga aan. “De nieuwe generatie zal steeds minder voor een langere periode bij één en dezelfde werkgever willen blijven, terwijl de ervaren specialisten met hun senioriteit bij meer bedrijven van meerwaarde kunnen en willen zijn. In deze sectoren wordt de markt de komende tijd dan ook nog flexibeler. Daarom leveren we met ICQ Finance dezelfde service aan werkgevers en freelancers als we al jaar en dag doen voor IT’ers.”

Recommended Posts