Ilse Matser (hogeschool Windesheim): “Beeld dat elk familiebedrijf rvc moet hebben onjuist.”

 In Bestuur & Personeel, Dossier: NCFB

In tegenstelling tot de onderzoeksresultaten die ING Economisch Bureau en MKB-Nederland vorige maand presenteerden, pleiten Judith van Helvert en Ilse Matser dat een rvc of rva bij familiebedrijven niet altijd nodig is.

Tijdens de week van de ondernemer, die afgelopen maand plaatsvond, presenteerden ING Economisch Bureau en MKB-Nederland onderzoeksresultaten over de mate waarin Nederlandse familiebedrijven toekomstbestendig zijn. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat veel familiebedrijven hun zaken niet op orde hebben omdat zij geen raad van commissarissen (rvc) of raad van advies (rva) hebben. ING en MKB-Nederland pleiten dat hier nog een forse professionaliseringsslag gemaakt kan worden. In het Financieele Dagblad is nu een ander geluid te horen.

Bedrijfscultuur
Volgens Judith van Helvert (Promotiekandidaat Family Business hogeschool Windesheim) en Ilse Matser (Lector bij het Lectoraat Familiebedrijven van de hogeschool Windesheim) is een bedrijf met een rvc of een rva niet per definitie beter voorbereid op de toekomst. Bij veel familiebedrijven speelt de bedrijfscultuur, waarbij gehandeld wordt vanuit waarden, emoties en morele overtuigingen, een erg belangrijke rol. Volgens van Helvert en Matser moet er voorkomen worden dat de focus op professionalisering van de governance het specifieke karakter binnen familiebedrijven ondermijnt. Professionaliteit op een manier waarbij emoties, inclusief morele overtuigingen, buiten beschouwing worden gelaten, staat volgens hen ver van en misschien wel haaks op de manier waarop familiebedrijven werken.

Intrinsieke overtuiging
Van Helvert en Matser benadrukken dat een rva of rvc bij familiebedrijven moet bestaan uit leden die oog hebben voor de bijzondere waarden en cultuur in het familiebedrijf. Daarnaast is een raad volgens hen enkel van toegevoegde waarde als de ondernemer en de familie vanuit een intrinsieke overtuiging besluiten om een rva of rvc in te stellen. De ondernemende familie moet de intentie hebben om een rva of rvc in te stellen die de directie aanvult en zwaktes compenseert door hiaten in kennis en/of het netwerk in te vullen. In het artikel grijpen ze terug op het onderzoek naar familiebedrijven waar zij momenteel mee bezig zijn. Hierin komen enkele alternatieven naar voren voor het hebben van rva of rvc. De volledige versie kunt u hier lezen.

Recommended Posts