Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO) ter consultatie voorgelegd

Vrijdag 31 maart is het concept wetsvoorstel Implementatie registratie uiteindelijk belanghebbenden

ter consultatie voorgelegd. De wet regelt de registratieplicht van uiteindelijke belanghebbenden – ultimate benificial owners (UBO’s) – van familiebedrijven.

Lees ook: Grote zorgen om komst UBO-register en ‘UBO-registeren leidt tot Quote 500-inbrekerslijst’

De huidige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) geeft familiale bedrijfsopvolgers van familiebedrijven een fiscaal voordeel, en heeft als doel de continuïteit van familiebedrijven te bevorderen. Met de uitbreiding van de BOR met de registratieplicht van UBO’s, scherpt de wetgever de vrijheid binnen de bedrijfsopvolging aan.

Doel wetswijziging
De registratieplicht in het handelsregister, dat aan het wetsontwerp ten grondslag ligt, moet misbruik van de huidige regeling tegengaan. Denk daarbij aan het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Met registratie van de opvolgers kan in het register gezien worden waar de geldstroom heen gaat, en zo kunnen witwaspraktijken of terrorismefinanciering worden voorkomen. Het bijhouden van UBO-informatie in het handelsregister komt tevens ten goede aan het bevorderen van de rechtszekerheid in het economisch verkeer, en van de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening. Met de invoering van deze wet voldoet de wetgever aan de vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Commissie.

Om welke gegevens gaat het
Het voorgestelde wetsartikel bepaalt welke gegevens en bescheiden ten aanzien van de uiteindelijk belanghebbende in het handelsregister worden opgenomen. Gegevens die het handelsregister registreert:

– geboortedag, -plaats en –land;

– adres;

– indien van toepassing, burgerservicenummer (BSN) of een buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN), en informatie waaruit duidelijk wordt vanuit welk land het nummer is verstrekt;

– afschrift van documentatie op grond waarvan de identiteit van de UBO is geverifieerd, en;

– een afschrift van documentatie waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft, en waarmee de aard en omvang van dat belang wordt aangetoond.

Privacy
Een deel van de UBO-informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Een UBO kan de Kamer van Koophandel (waar het register komt te liggen) verzoeken om afscherming van de gegevens, als er sprake is van risicovolle omstandigheden. Hij zal daarbij aannemelijk moeten maken dat een van de in de richtlijn genoemde situaties aan de orde is: blootstelling aan een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie, minderjarigheid of handelingsonbekwaamheid. Bevoegde autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie, de politie en de Belastingdienst, de Financiële inlichtingen eenheid, banken, andere financiële instellingen en notarissen kunnen te allen tijde gegevens inzien.

Consultatie loopt tot 28 april
Het registratieregister volgt uit het wetsvoorstel dat minister Dijsselbloem van Financiën mede namens de ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken op 31 maart 2017 openbaar heeft gemaakt. Tot 28 april is er de tijd om via de internetconsultatie te reageren op het wetsvoorstel.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief