Informal investors bieden uitkomst voor vishandel

 In Finance

Informal investors zijn bij overnames steeds vaker een steunpilaar. Jos van Vuren en Marcel van Breda hebben dit aan den lijve ondervonden.

Twee jaar geleden kregen Van Vuren en Van Breda de kans om het familiebedrijf waar zij jaren voor werkzaam waren over te nemen. Schmidt Zeevis, toendertijd nog onderdeel van de Kennemervis Groep is nu verzelfstandigd en zowel Van Vuren als Van Breda zijn voor de helft eigenaar. Om deze overname te kunnen voltooien moest er een management buy-out plaatsvinden. Deze buy-out heeft plaatsgevonden met 3 miljoen euro afkomstig van investeerders.

Uitbreiding
Schmidt Zeevis bevindt zich momenteel nog in Rotterdam. Zowel de visgroothandel als de winkel bevinden zich in een ruimte van 300 m². Recentelijk is er een overeenkomst gesloten voor een nieuw bedrijfspand. De kosten voor dit pand bedragen 15 miljoen. De voornaamste reden om naar een nieuw pand te verhuizen is de grote winst die kan worden gehaald uit de lagere bedrijfskosten. ‘’We besparen straks zomaar negen ton per jaar aan huur van de huidige locatie, huur van het externe vrieshuis en op transportkosten vanwege de veel betere ligging van het pand. Die besparing staat nog los van de efficiencyslag die we in het nieuwe pand maken.’’ Aldus Van vuren tegenover het FD. Het geld om deze nieuwe locatie te mee kunnen financieren is ook ditmaal weer deels afkomstig van informal investors.

Alternatieven investeerders
Financiering vinden bij een andere partij dan de bank is iets dat steeds vaker voorkomt. Zo blijkt uit een Fambizz analyse uit 2013 dat een vijfde van de familiebedrijven financiële steun vindt bij informal investors. Daarnaast verschijnen er ook steeds meer andere alternatieven financieringsinitiatieven, zoals investeringsfondsen.

Recommended Posts