Innovatie en creativiteit sleutel tot bestrijding crisis

Ondanks dat familiebedrijven de crisis beter doorkomen dan niet-familiebedrijven, kunnen ook zij er niet om heen. Gelukkig brengt de crisis ook positieve effecten met zich mee en liggen er zelfs kansen om minder gevoelig te worden voor trends en bewegingen in tijden van recessie.

Overname van een bestaand bedrijf heeft een aantal voordelen ten opzichte van het starten van een nieuw bedrijf. De meest economisch gedreven argumenten zijn dat overgenomen bedrijven succesvoller zijn, veel langer continueren en zorgen voor een verhoogde toename van de werkgelegenheid. Waar de politiek zich (nog steeds) te veel richt op starters, kan men zich dus beter bezighouden met het thema bedrijfsoverdracht.

Reeds 20 jaar geleden is er vanuit de Europese Commissie een aantal aanbevelingen gedaan om bedrijfsoverdracht binnen de diverse Europese landen hoger op de politieke agenda te krijgen. Men moest zich meer bezighouden met voorlichting, creëren van financiële en fiscale faciliteiten rondom bedrijfsoverdrachten en zorgen voor een transparante markt van vraag en aanbod. Sindsdien zijn er slechts vijf landen die tot 75 procent van de implementatie van de gedane aanbevelingen zijn gekomen. Ook hier ligt dan ook nog een grote politieke uitdaging met uitzicht op positieve economische gevolgen.

Positieve punten
De economische crisis heeft gedurende de jaren 2008-2010 een aantal negatieve effecten tot gevolg gehad. De meest belangrijke zijn een dalende vraag, oplopende betalingstermijnen door afnemers en financieringsproblemen (hogere rentes en/of gebrek aan financiering). Behalve deze negatieve effecten is ook een aantal positieve punten te benoemen die gedurende deze periode zijn ontstaan. Hierin spelen flexibilisering van de arbeidsmarkt, verbeterde samenwerking tussen bedrijven en een toenemende mate van innovatie en creativiteit een belangrijke rol. Deze laatste ontwikkeling kan er ook voor zorgen dat de negatieve effecten minder worden.

Sleutel tot succes
Onder ondernemers uit het MKB, waaronder dus veel familiebedrijven, zijn de meest gehoorde ‘oplossingen’ voor het verbeteren van het resultaat het verhogen van de omzet en/of het verlagen van de kosten. Dat zijn natuurlijk open deuren. Om op korte termijn de negatieve effecten van de crisis om te kunnen buigen dan wel de positieve effecten ervan te versterken, dienen familiebedrijven zich te richten op een drietal zaken: productinnovatie, technische innovatie en internationalisering.

Door het creëren van nieuwe producten en toepassingen kan de vraag worden gestimuleerd zonder dat hierbij de kostprijs bepalend is voor de verkoopprijs. En door slimmer de (productie)processen in te richten kan gestuurd worden op efficiëntie om daardoor kostenbesparend te zijn. Ondernemers moeten verder kijken dan het huidige afzetgebied, dan kan uiteindelijk het volume worden verhoogd. Deze mogelijkheid kan nog verder positief worden versterkt door de twee bovengenoemde punten.

Al met al kan men geen invloed uitoefenen op de macro-economische omstandigheden. De ondernemer heeft wel zelf invloed op de manier waarop hij daarmee omgaat: zich er bij neerleggen of actief op zoek gaan naar oplossingen.

Berrie Abelen, bedrijfsovernamespecialist bij Adcorporate en medeoprichter Stichting voor het Familiebedrijf.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief