“Innovatieve alternatieve financiering” [Profielinterview Écart Invest]

 In Dossier: Investor Top 15

Bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven staat onder druk. De volgende generatie krijgt steeds vaker de financiering niet rond. Een investeringsmaatschappij als Écart Invest schiet te hulp met innovatieve constructies.

De meerderheid van de bedrijven in Nederland mag zich familiebedrijf noemen. Echter, de overdracht naar de volgende generatie staat in veel gevallen onder druk. Familiebedrijven staan erom bekend dat zij relatief veel eigen vermogen hebben, maar door het huidige economische tij vallen de bedrijfsresultaten in menig geval tegen. Indien op korte termijn sprake is van bedrijfsoverdracht, bemoeilijkt de huidige situatie de succeskansen. “Hoewel op dit moment de waarde van bedrijven over het algemeen iets lager is, ondervindt de ondernemer problemen bij het verkrijgen van financiering”, zegt Rolf Metz, directeur van participatiemaatschappij Écart Invest.

Geld lenen
Vaak lenen kinderen die het familiebedrijf overnemen geld bij de bank én bij hun ouders. Banken zijn echter minder scheutig geworden met financiering, vooral bij achterblijvende bedrijfsresultaten. Bovendien: indien de kinderen minder betalen voor het bedrijf, lopen de ouders een deel van hun pensioen mis én worden de kinderen die zich inkopen, bevoordeeld ten opzichte van de overige kinderen.

Investeringsmaatschappijen
Voor de kinderen die het bedrijf niet overnemen is de situatie om nog een andere reden ongunstig. De bank vraagt steeds meer garanties. Indien vader of moeder garant staat voor de lening die één van de kinderen aangaat bij de bank, speelt hij of zij in feite met de erfenis van de andere kinderen. Investeringsmaatschappijen kunnen er soms aan bijdragen dat een overdracht toch succesvol verloopt. Immers, wanneer een investeringsmaatschappij een belang neemt in het bedrijf, zal de financiering gemakkelijker rondkomen. “Er is simpelweg minder bankgeld nodig”, legt Metz uit.

Duurzaam helpen
Metz erkent de kritiek die investeringsmaatschappijen ook wel krijgen. Daarom heeft zijn bedrijf een effectieve manier van participeren opgezet die erop is gericht om de continuïteit van de onderneming op lange termijn zeker te stellen. Écart verwerft een meerderheidsbelang in de onderneming, de bestaande aandeelhouders houden een minderheidsbelang. Van bankfinanciering wordt beperkt gebruik gemaakt. Vervolgens gaan beide aandeelhouders gezamenlijk op zoek naar een geschikte MBI-er die de bestaande directie op termijn opvolgt. “De bestaande aandeelhouders hebben daarbij een veto”, vertelt Metz. “Op deze wijze worden aandeelhouderschap en bedrijfsvoering gefaseerd overgedragen zodat overdracht risico’s flink worden teruggebracht.”

Opvolging
Écart heeft deze werkwijze inmiddels drie keer toegepast. In 2009 bij Schutte Bagclosures B.V., in 2011 bij Lifehammer B.V. en in 2014 bij SFA Packaging B.V.. Metz: “Deze constructie is bij uitstek geschikt voor familiebedrijven waarbij geen opvolging uit eigen gelederen beschikbaar is of waarbij behoefte is aan het liquide maken van een aanzienlijk deel van de ondernemingswaarde, maar dan wel met behoud van continuïteit van de onderneming.”

Voor meer informatie over Écart Invest, klik hier.

Recommended Posts