Instappen in het familiebedrijf: zes prangende vragen voor ‘de volgende generatie’

Instappen in het familiebedrijf is een serieuze beslissing. Als ‘kind van’ heb je allerlei vragen: Wat houdt het in? Zou ik het kunnen? En wil ik het écht? Opvolgers in het familiebedrijf: zijn jullie klaar voor de start? Krijg meer duidelijkheid aan de hand van de onderstaande zes vragen.

1. Ben ik wel een ondernemer?

Niet iedereen wordt geboren als ondernemer. Bij opvolging in familiebedrijven heb je te maken met een overdrager. Dan is het best begrijpelijk dat de opvolger zich afvraagt of hij/zij in huis heeft wat nodig is om een onderneming te leiden. Een objectieve reflectie door een buitenstaander op de capaciteiten, ambities en drijfveren van opvolgers helpt.

2. Wil ik het wel echt?

Vaak valt het woord ‘verwachtingen’ bij bedrijfsopvolging. Kinderen ervaren nog steeds weleens druk vanuit de familie, het bedrijf of de ‘buitenwereld’ om een rol te pakken in het familiebedrijf. Het is goed om dit bespreekbaar te maken, en ook ervaring op te doen bij andere bedrijven. Dit helpt om de gedachten te vormen en tot weloverwogen keuzes te komen.

3. Wat houdt het aandeelhouderschap in?

Hoeveel twintigers sluiten al aan bij de bespreking van de jaarrekening? Dit soort onderwerpen blijft vaak wat langer buiten het zicht van de opvolgers, waardoor zij de meer juridisch-fiscale aspecten van het ondernemerschap nog niet goed kennen. Wat is een bv, wat mag een aandeelhouder wel wat een directeur niet mag en wat is een STAK eigenlijk? Om een volwaardige gesprekspartner te zijn in het opvolgingsproces moet je ook als opvolger weten waar je over praat.

4. Hoe werkt aandelenoverdracht?

De overdracht van aandelen is een proces dat je niet vaak meemaakt. Voor opvolgers is het een lastig onderwerp. Maar het is goed dat ze zicht krijgen op de vormen van aandelenoverdracht en de impact die dat op hen heeft. Dit zorgt ervoor dat ze proactiever mee kunnen denken en beter kunnen opkomen voor hun eigen belangen.

5. Wat wordt er van mij verwacht?

Een interessante dynamiek is het proces van ‘opvolger’ naar ‘leider’. Vult de opvolger de rol net zo in zoals de overdrager dat deed? Of geeft deze een nieuwe invulling aan de rol? Een echte ondernemer denkt na over verwachtingen, maar trekt zijn eigen plan. Het stimuleren van ondernemerschap bij de nieuwe generatie is voor de langetermijncontinuïteit van het bedrijf letterlijk van levensbelang.

6. Is dat niet lastig met familie samen?

‘Met familie moet je wandelen en niet handelen’, luidt een gezegde. Wij zien dat werken met familie een enorme kracht heeft. De langetermijnoriëntatie en focus op continuïteit, ervaring, netwerken en betrokkenheid zijn ongeëvenaarde concurrentievoordelen. Daar schuilen ook valkuilen in. Het bespreekbaar maken van de juiste onderwerpen en afwegen van familie- en bedrijfsbelangen zorgt voor een solide fundament onder het familiebedrijf.

Meer vragen over ‘instappen in het familiebedrijf’? BDO Accountants & Adviseurs organiseert onder andere speciale NextGen masterclasses, waarmee ze de ‘leiders van straks’ helpen om zich optimaal voor te bereiden.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief